OplossingsKracht voor de gewenste steun

Ingeloes Bense, eigenaar van De PreventieCoach, is de ontwikkelaar van het model OplossingsKracht. Zij ontwikkelde dit model na een jarenlange zoektocht naar een tool dat op een eenvoudige en positieve wijze bijdraagt aan verbinding met jezelf en anderen, communicatie en samenwerking. Na 10 jaar succesvolle toepassing van het model en een nominatie vanuit het ministerie SZW door de geslaagde toepassing in de praktijk durven wij te zeggen dat de zoektocht geslaagd is.

Sociale steun
Het krijgen van de gewenste steun, je begrepen voelen, heeft positieve invloed op de gezondheid en het welzijn van mensen. Als we ons gehoord en begrepen voelen ontstaat verbinding en energie in de relatie. Voelen we ons niet begrepen dan ontstaat discussie, ruis, conflicten en weerstand.

De afgelopen decennia heeft veel onderzoek plaatsgevonden naar sociale steun en het effect daarvan op onze gezondheid. En de uitkomsten zijn helder: sociale steun speelt een belangrijke rol in het verlagen van stress en het verbeteren van gezondheid en welzijn.

Inhoudelijke toelichting op het model
In het model OplossingsKracht verdelen we sociale steun in vier soorten steun: analytisch, emotioneel, creatief en praktisch. Ieder mens is in staat om de vier soorten steun te bieden. We kunnen immers allemaal denken, voelen, verzinnen en doen. We hebben echter allemaal andere patronen en voorkeuren en reageren daardoor soms verschillend op dezelfde situatie. Hierdoor ontstaat regelmatig ruis in de dialoog.

Inzicht in de verschillende voorkeuren en kennis van je eigen voorkeuren is de eerste stap naar helderen communicatie en samenwerking. Lees hieronder de toelichting op de vier soorten steun.

Analytische steun
Een deel van de mensen ontwikkeld in hun leven de voorkeur tot denken. Zij zijn sterk in het onderzoeken van feiten, gegevens, risico’s, bedreigingen, verantwoordelijkheden en het in kaart brengen en overzicht bieden van informatie. In de communicatie met anderen hoor je vooral vragen terug om zoveel mogelijk informatie in te winnen waarbij gefocust wordt op het begrijpen van de (probleem)situatie. Het gesprek richt zich bijvoorbeeld op:

 • Wat het probleem is
 • Hoe de situatie tot stand is gekomen
 • Wat de feiten en/of details van de situatie zijn
 • Hoe de situatie voorkomen had kunnen worden

Emotionele steun
Een deel van de mensen ontwikkeld in hun leven de voorkeur tot voelen. Zij zijn sterk in het open en onderzoekend luisteren naar anderen, waarbij er veel aandacht is voor de emoties van de ander. Ze zijn er voor de ander. Kenmerkend is dat er in het gesprek ruimte is om zonder oordeel naar elkaar te luisteren. Het gesprek richt zich bijvoorbeeld op:

 • Het inleven en verplaatsen in de ander
 • Ruimte en begrip geven voor alle emoties die iemand heeft
 • Bekrachtigen, erkennen en waarderen van de persoon

Creatieve steun
Een deel van de mensen ontwikkeld in hun leven de voorkeur tot vernieuwen. Zij krijgen energie door het brainstormen over kansen, mogelijkheden en (out-of-the-box) ideeën. Met een helder doel voor ogen maken ze energiegevende plannen gericht op de toekomst. Het gesprek richt zich bijvoorbeeld op:

 • Het verduidelijken van het doel
 • Het verzinnen van kansen, oplossingen en mogelijkheden
 • De toekomstige situatie in plaats van het probleem

Praktische steun 
Een deel van de mensen ontwikkeld in hun leven de voorkeur tot actie en doen. Zij hebben een resultaatgerichte daadkracht, tempo, zorgen voor de benodigde acties en het maken van afspraken. Zij doen graag wat nodig is gericht op het behalen van het resultaat. Het gesprek richt zich bijvoorbeeld op:

 • Het verkrijgen van duidelijkheid
 • Wat er gedaan moet worden om het plan te realiseren
 • Wie welke acties uitvoert en hoe dat geborgd wordt

Toepassing van OplossingsKracht
Goed luisteren en ontdekken welke steun/reactie je gesprekspartner wenst, leidt tot het adequaat oplossen van knelpunten en een prettige werksfeer. Medewerkers kunnen zich in vertrouwen uiten, omdat er niet geoordeeld wordt: er is geen goede of foute manier om te reageren, het model zet slechts aan tot het zoeken naar wat de gewénste manier is. Het gespreksmodel OplossingsKracht vergroot het gevoel van veiligheid, het biedt zelfvertrouwen en het vergroot het vermogen zelf problemen op te lossen. De uitdaging voor organisaties is het creëren van de de balans in veiligheid, vrijheid, verbondenheid en verantwoordelijkheid. OplossingsKracht draagt hier zeker aan bij.

In onze opleidingen en trainingen leren we je het model OplossingsKracht kennen, ontdekken we welke voorkeuren en patronen jij hebt en wat het effect daarvan is in de communicatie met anderen. Afhankelijk van de opleiding gaan we in op wat je met deze nieuwe kennis en inzichten kan doen.

Het model OplossingsKracht is naast een communicatiemodel ook een procesmodel. Zo kan het model ook ingezet worden bij coachingstrajecten, werkoverleggen en vergaderingen. Hierbij kent het model zes stappen:

 1. Analytische steun
 2. Betekenisgeving
 3. Emotionele steun
 4. Creatieve steun
 5. Inschatting
 6. Praktische steun

Door met het gedachtegoed van OplossingsKracht en dit procesmodel te werken vergroot je de slagingskans van gesprekken en overleggen. We laten je dit graag ervaren tijdens een verkennend telefonisch gesprek of bij een opleiding.

Fundamenten van het model OplossingsKracht
Het concept OplossingsKracht is onder andere gebaseerd op inzichten uit de positieve psychologie en oplossingsgerichte coaching. Oplossingskracht draagt bij aan energiegevende gespreksvoering, empathie, zelfmanagement en gedragsverandering.

Het model OplossingsKracht is gebouwd op diverse methodieken, waaronder: RET, Strategisch coachmodel, Transactionele analyse, NLP, Enneagram, Appreciative Inquiry, Theory U, Geweldloos Communiceren, ACT, Metaprogramma’s, DISC en Motivational Interviewing. 

Bewezen effectief
De Ontwikkelcyclus OplossingsKracht werd in 2014 genomineerd door het ministerie van SZW en het Focal Point als bewezen effectief bij stresspreventie, werkplezier en psychisch welbevinden. Inmiddels wordt het model met veel succes in diverse organisaties toegepast. Teamsamenwerking, werkoverleg model, we kunnen door het model vragen naar de gewenste steun.

Bel met Ingeloes Bense