Online training energiek hybride beeldschermwerken met OplossingsKracht

De PreventieCoach biedt online trainingen en online coaching aan gericht op fysiek en mentaal welbevinden, 

Juist bij het op afstand (hybride) beeldschermwerken is het belangrijk dat medewerkers de regie kunnen nemen, ze kennis hebben van de risico’s bij beeldschermwerk en ze bewust zijn van vitaal gedrag.

Met deze online training wordt aandacht besteed aan het gezond en vitaal hybride werken.
Tijdens de training gaan we interactief met elkaar aan de slag. We betrekken medewerkers door hen knelpunten te laten signaleren en hen te stimuleren om samen met collega’s oplossingen te bedenken. Hierdoor ontstaat, naast kennisoverdracht, een blijvend effect op eigenaarschap.

 • Preventie van fysieke klachten zoals RSI en rugklachten:
  • het voorkomen van risicovolle belasting en grip krijgen op ergonomische knelpunten op de (hybride)werkplek
  • de invloed van de 5-W’s: Werkplek, Werkwijze, Werkdruk, Werktijden en Werktaken
 • Vitaliteit en preventie van mentale klachten zoals stress en burn-out:
  • Het belang van herstelmomenten, reageren op early stresssignalen
  • Bewustwording en eigenaarschap voor vitaal gedrag
  • Verantwoording voor vroegsignalering
  • Aandacht voor fysieke en mentale veerkracht
  • Vergroten van de eigen OplossingsKracht

Resultaat van de Online training energiek hybride beeldschermwerken met OplossingsKracht:

 • Meer zelfinzicht in persoonlijke oorzaken van werkdruk en fysieke overbelasting
 • Bewustwording van lichaamssignalen fysieke en mentale overbelasting  [werkdruk- en werkpleziersignalen]
 • Tips om gezond te kunnen werken en je werkplek gunstig in te richten
 • Tips om je werkdruk te veranderen en bewustwording van eigenaarschap
 • OplossingsKracht en de mogelijkheden van het vragen van de gewenste steun
 • Inzicht in  jouw werkplezierbronnen, je zgn energiegevers zowel fysiek, emotioneel als mentaal

De Online training fit en vitaal hybride werken met OplossingsKracht kan bestaan uit:

 • Eén of twee bijeenkomsten van 1,5-2 uur. 
 • Individuele online coaching voor medewerkers met klachten
 • Een preventieve online fysieke rondgang waarin met medewerkers de eigen (thuis)werkomgeving besproken wordt. Waarin ontdekt wordt wat de medewerker in gedrag en qua ergonomie nog zou kunnen aanpassen om gezond te kunnen werken. Bijv: het nemen van herstelmomenten, omgaan met werkdruk, werkplanning, werkgedrag, werkhouding.
Bel met Ingeloes Bense