Vergroot je emotionele intelligentie. OplossingsKracht voor leidinggevenden

Vergroot je emotionele intelligentie 

Deze ontwikkelcyclus draagt bij aan duurzame inzetbaarheid van medewerkers, mentale fitheid, motivatie en bevlogenheid. Leer energiegevende en toekomstgericht gesprekken voeren, coachen, motiveren, samen knelpunten oplossen. 

Het doel is het vergroten van de emotionele intelligentie van leidinggevenden.
Wanneer leidinggevenden zelfbewust zijn en over professionele gespreksvaardigheden beschikken dan kunnen medewerkers effectiever en goed gesteund hun werk doen. In deze opleiding wordt gewerkt met het coach- en communicatiemodel OplossingsKracht voor de gewenste steun.

Verheug je op een ontwikkelcyclus waarin je ontdekt hoe je jezelf en anderen kan motiveren, inspireren, coachen, uitdagen, aanmoedigen en aanspreken tot vitaal, resultaatgericht en slimmer werken. 

Resultaat:
Bewustwording, zelf ervaren, feedforward krijgen en ontvangen daar draaien deze intensieve en mooie dagen om. Leidinggevenden die herkennen wat zij zien, die signalen oppakken en deze bespreken zowel op inhoud als op beleving. Dat betekent actief en open de dialoog in kunnen en medewerkers coachen op eigenaarschap voor gezond, veilig en plezierig werken.

Onderwerpen:

 • Duurzame inzetbaarheid
 • Professionele doelgerichte gespreksvaardigheden
 • Oplossingsgerichte Coachvaardigheden
 • Het krachtig oplossen van knelpunten
 • Bijdragen aan bewustwording en gedragsverandering in de organisatie
 • Empowerment van medewerkers
 • Resultaatgericht sturen op eigenaarschap bij de medewerker
 • Het borgen met SMARTIE afspraken
 • Het model OplossingsKracht in het werkoverleg en bij verzuimgesprekken
 • Je leert taakgericht knelpunten op te lossen en aan te sluiten bij de vraag van medewerkers.
 • Vergroten van energie-level en werkvermogen van medewerkers
 • Bijdragen aan vitaliteit en werkplezier in het team.
 • Het versterken van medewerkers (amplitie).

We leren je doelgerichte empathische gesprekken te voeren waarbij je:

 • knelpunten oplost samen met medewerkers m.b.v. het coachmodel “OplossingsKracht”.
 • effectief bijdraagt aan organisatiedoelen en aan de duurzame inzetbaarheid van medewerkers.
 • het gesprek kan voeren over eigenaarschap, inzet, over werkdruk, over ontwikkelingsbehoeften etc. Dit zowel in het werkoverleg, in functioneringsgesprekken als bij verzuimsituaties.
 • op taak heldere afspraken maakt met behoud van de werkrelatie.
 • aandacht hebt voor ontwikkeling van medewerkers en hun mentale fitheid.

Duur ontwikkelcyclus
Afhankelijk van de beoogde doelen bepalen we samen de duur van de ontwikkelcyclus.

Inspirerend leeromgeving
We hechten belang aan het werken in een inspirerende omgeving. De locatie van De PreventieCoach nodigt uit om met elkaar te werken aan effectief leiderschapsgedrag.

Wil je er een grensverleggend event van maken.
Iets wat iedereen bij blijft? Kom dan met je team naar onze prachtige locatie in Spanje.
Daar lukt het ontspannen inspannen, leerzaam en grensverleggend.

Klik & mail je vraag!

Bel