Amplitie met OplossingsKracht, een ontwikkelcyclus voor leidinggevenden

Willen jullie als managementteam energiegevende en toekomstgerichte gesprekken voeren, begrijpend luisteren, coachen, motiveren en samen knelpunten oplossen? Willen jullie medewerkers steunen en begeleiden vanuit inspiratie in plaats van hierarchië? Dan is de ontwikkelcyclus met aandacht voor amplitie misschien wel wat voor jullie!

Bij deze ontwikkelcyclus gaan we gedurende zes opleidingsdagen aan de slag met het vergroten van inzicht, kennis en vaardigheden waarmee bovenstaande mogelijk wordt. Deze opleiding voor leidinggevenden draagt bij aan duurzame inzetbaarheid, mentale fitheid, Positieve Gezondheid, motivatie, inzet en bevlogenheid van medewerkers.

Krijg je energie van bovenstaande onderwerpen en willen jullie hiermee aan de slag? Dan zijn jullie welkom bij de ontwikkelcyclus Amplitie met OplossingsKracht voor leidinggevenden. 

Amplitie
Deze ontwikkelcyclus richt zich in het bijzonder op amplitie, het versterken van medewerkers. Energiegevende communicatie met OplossingsKracht is gericht op het versterken van de energiebronnen van mensen. Door te focussen op eigenaarschap, competenties, verbinding en zingeving en dit te communiceren op een positieve manier, kan de communicatie bijdragen aan stresspreventie en het bevorderen van het psychisch welzijn van medewerkers. OplossingsKracht helpt mensen om bewust te worden van hun eigen kracht en om deze kracht te vergroten, zodat ze beter kunnen omgaan met knelpunten en lastige situaties. Het bevordert niet alleen het welzijn van medewerkers, maar kan ook leiden tot hogere prestaties en meer plezier op de werkvloer.

Verheug je op een ontwikkelcyclus waarin je ontdekt hoe je jezelf en anderen kan motiveren, inspireren, coachen, uitdagen, aanmoedigen en aanspreken tot vitaal, resultaatgericht en slimmer werken.

Onderwerpen die aan bod komen tijdens de opleiding:

 • Duurzame inzetbaarheid en Positieve Gezondheid
 • Professionele doelgerichte gespreksvaardigheden
 • Oplossingsgerichte Coachvaardigheden
 • Krachtig oplossen van knelpunten en aan te sluiten bij de vraag van medewerkers
 • Bijdragen aan bewustwording en gedragsverandering in de organisatie
 • Resultaatgericht sturen op eigenaarschap bij de medewerker
 • Borgen met SMARTIE afspraken
 • Het coach- en communicatiemodel OplossingsKracht in het werkoverleg en bij herstel- of verzuimgesprekken
 • Vergroten van energie-level en werkvermogen van medewerkers
 • Bijdragen aan vitaliteit en werkplezier in het team.
 • Het versterken van medewerkers (amplitie).

OplossingsKracht voor de gewenste steun
Tijdens deze ontwikkelcyclus werken wij vanuit het coach- en communicatiemodel Oplossingskracht.
Dit betekent dat je:

 • Samen met medewerkers knelpunten oplost
 • Je anderen coacht, inspireert en beïnvloedt vanuit inspiratie in plaats vanuit hiërarchie
 • Effectief bijdraagt aan organisatiedoelen en aan de duurzame inzetbaarheid van medewerkers
 • Het gesprek kan voeren over eigenaarschap, inzet, over werkdruk en over ontwikkelingsbehoeften
 • De tools hebt om adequaat functionering, vitaliteit- en waarderingsgesprekken te voeren
 • Op taak heldere afspraken maakt met behoud van de werkrelatie
 • In werkoverleg zowel op taak als relatie medewerkers kan inspireren op het delen van kennis en creativiteit.
 • Aandacht hebt voor ontwikkeling van medewerkers en hun mentale fitheid.

Overige informatie

 • Deze opleiding verzorgen we in Harderwijk voor 6 – max. 8 personen. Neem contact met ons op om te overleggen over potentiële opleidingsdata.
 • Afhankelijk van de beoogde doelen bepalen we samen de duur van de ontwikkelcyclus. Een 6-daagse in blokken van 2 opleidingsdagen is de start. Tussen de modules werken deelnemers aan huiswerkopdrachten en/of reflectieopdrachten.
 • De opleiding kost €2200,- per dag van 10:00 – 16.00 uur. Dit is exclusief 21% btw en €22,50 lunch- en locatiekosten per deelnemer, per dag. De open opleiding wordt gegeven voor maximaal 8 deelnemers. 
 • inclusief voor en (tussen)opdrachten. 
 • Extra individuele coaching kan bijdragen aan interne groei en individuele veiligheid. 
 • Alle deelnemers krijgen na afronding van de opleiding het certificaat “Amplitie met OplossingsKracht” van De PreventieCoach.
 • De opleidingen en trainingen worden gegeven op de Mecklenburglaan 94, 3843BP Harderwijk
Bel met Ingeloes Bense