Amplitie met OplossingsKracht, een ontwikkelcyclus voor leidinggevenden

Een ontwikkelcyclus voor leidinggevenden die hun emotionele intelligentie willen ontwikkelen.
Steun en begeleid medewerkers vanuit inspiratie in plaats van uit hiërarchie.

Deze ontwikkelcyclus voor leidinggevenden draagt bij aan duurzame inzetbaarheid, mentale fitheid, positieve gezondheid, motivatie, inzet en bevlogenheid van medewerkers.

Leer energiegevende en toekomstgericht gesprekken voeren, begrijpend luisteren, coachen, motiveren en samen knelpunten oplossen. 

Het doel van deze ontwikkelcyclus is het vergroten van de efficiënte emotionele intelligentie van leidinggevenden.  Waarmee zij actief bijdragen aan amplitie, het versterken van medewerkers. . 
Wanneer leidinggevenden zelfbewust zijn en over professionele communicatie- en coachvaardigheden beschikken dan kunnen medewerkers effectiever en goed gesteund hun werk doen. Zodat medewerkers kunnen werken vanuit autonomie, zelfregie en duurzame vitaliteit. Amplitie is het versterken van het potentieel van alle medewerkers. In deze ontwikkelcyclus leer je medewerkers in hun eigen kracht zetten. 

In deze opleiding wordt gewerkt met het coach- en communicatiemodel OplossingsKracht voor de gewenste steun.

Verheug je op een ontwikkelcyclus waarin je ontdekt hoe je jezelf en anderen kan motiveren, inspireren, coachen, uitdagen, aanmoedigen en aanspreken tot vitaal, resultaatgericht en slimmer werken. 

Resultaat:
Bewustwording, zelf ervaren, feedforward krijgen en ontvangen daar draaien deze intensieve en mooie dagen om. Leidinggevenden die herkennen wat zij zien, die signalen oppakken en deze bespreken zowel op inhoud als op beleving. Dat betekent actief en open de dialoog in kunnen en medewerkers coachen op eigenaarschap voor gezond, veilig en plezierig werken.

Onderwerpen:

 • Duurzame inzetbaarheid en Positieve Gezondheid
 • Professionele doelgerichte gespreksvaardigheden
 • Oplossingsgerichte Coachvaardigheden
 • Het krachtig oplossen van knelpunten
 • Bijdragen aan bewustwording en gedragsverandering in de organisatie
 • Empowerment van medewerkers
 • Resultaatgericht sturen op eigenaarschap bij de medewerker
 • Het borgen met SMARTIE afspraken
 • Het model OplossingsKracht in het werkoverleg en bij verzuimgesprekken
 • Je leert taakgericht knelpunten op te lossen en aan te sluiten bij de vraag van medewerkers.
 • Vergroten van energie-level en werkvermogen van medewerkers
 • Bijdragen aan vitaliteit en werkplezier in het team.
 • Het versterken van medewerkers (amplitie).

Werken met oplossingskracht betekent dat je:

 • knelpunten oplost samen met medewerkers m.b.v. het coachmodel “OplossingsKracht”.
 • je anderen coacht, inspireert en beïnvloedt vanuit inspiratie in plaats vanuit hiërarchie
 • effectief bijdraagt aan organisatiedoelen en aan de duurzame inzetbaarheid van medewerkers.
 • het gesprek kan voeren over eigenaarschap, inzet, over werkdruk, over ontwikkelingsbehoeften etc.
 • de tools hebt om adequaat functionering- en waarderingsgesprekken te voeren
 • op taak heldere afspraken maakt met behoud van de werkrelatie
 • in werkoverleg zowel op taak als relatie medewerkers kan inspireren op het delen van kennis en creativiteit.
 • aandacht hebt voor ontwikkeling van medewerkers en hun mentale fitheid.

De ontwikkelcyclus OplossingsKracht claimt aandacht voor jezelf, tijd voor zelfreflectie en zichtbare professionele groei.

Duur ontwikkelcyclus
Afhankelijk van de beoogde doelen bepalen we samen de duur van de ontwikkelcyclus. Een 6-daagse in blokken van 2 dagen is de start. Tussen de modules werken deelnemers aan huiswerkopdrachten en/of reflectieopdrachten.

Inspirerend leeromgeving
We hechten belang aan het werken in een inspirerende omgeving. De locatie van De PreventieCoach nodigt uit om met elkaar te werken aan effectief leiderschapsgedrag.

Groepsgrootte 
8 personen maximaal

Wil je er een grensverleggend event van maken.
Iets wat iedereen bij blijft? Kom dan met je team naar onze prachtige locatie in Spanje.
Daar lukt het ontspannen inspannen, leerzaam en grensverleggend.

Klik & mail je vraag!

Call Now Button