TeamCoaching

Teamcoaching met gebruik van het model “OplossingsKracht” draagt bij aan nieuwe inzichten, een gunstiger betekenisverlening en energiegevend gedrag in teams. 
Wij coachen graag organisaties waar medewerkers:

 • zich aan kunnen verbinden
 • hun talenten kunnen ontwikkelen en gebruiken
 • gezond kunnen werken en vitaal kunnen zijn.

We zorgen graag goed voor teams, het is fijn om samen overzicht te krijgen, helderheid te creëren, tot de kern te komen en bewust zelf acties te kunnen nemen als team.

Pakkende effectieve teamcoaching van De PreventieCoach gericht op bewustwording, eigen kracht en gedragsverandering binnen het team
Het psychologisch welbevinden, veerkracht, persoonlijke en professionele ontwikkeling, goede communicatie en samenwerking zijn van essentieel belang in teams.
Met teamcoaching creëren we een goede werksfeer, een veilige basis voor medewerkers, waar mensen zich kunnen verbinden op taak en op relatie.
We dragen bij aan de bewustwording, zelfkennis en gedragsverandering waardoor zij een hoger niveau van welzijn ervaren en hun talenten en potentieel verder kunnen ontwikkelen.
Met het vergroten van de eigen oplossingskracht willen we bereiken dat medewerkers zelfstandig invloed uit kunnen oefenen op hun werkomgeving.

Wij coachen op ontwikkeling van persoonlijke en professionele vaardigheden.
Wij hebben veel ervaring en verzorgen ook coachopleidingen vanuit De eCoachAcademie.
We coachen teams naar professionaliteit in samenwerking, communicatie en in het bieden van de gewenste steun.
Onze toekomstgerichte coaching met oplossingskracht geeft teams energie.

Transitiecoaching van teams tijdens veranderingen en reorganisaties.
Teams ontdekken waar ze zichzelf kunnen vernieuwen, soms is het nodig om bewust te zijn van de rouw in het team, van het verlies. We ontdekken samen de betekenis van het verlies en de onveiligheid in het team. Om met behulp van het model OplossingsKracht weer nieuwe doelen te kiezen en te brainstormen over gunstig(er) gedrag.

De teamcoaching is zeer interessant voor teams die zich willen ontwikkelen in:
 • zelfinzicht en het zelf nemen van besluiten
 • het open en transparant vragen en ontvangen van steun
 • het oplossen van knelpunten
 • het nemen en delen van verantwoordelijkheid
 • het uiten van grenzen en wensen
 • het aardig assertief zijn
 • het kunnen omgaan met fouten,schuld en risico’s
 • het energiegevend bespreken van gevoelens, gedachten, behoeften en acties
 • het aangaan van de dialoog en het communiceren op de taak met behoud van de relatie.

In teamcoaching leren wij medewerkers eigenaarschap te nemen voor de balans tussen èn goed voor zichzelf èn goed voor anderen zorgen. Dit is nodig voor het psychisch welbevinden, duurzame inzetbaarheid en om uitval te voorkomen.

Ontwikkelcyclus

De Ontwikkelcyclus OplossingsKracht van De PreventieCoach

Voor energiegevende ontwikkeling in organisaties werken wij vanuit het communicatie- en coachmodel “OplossingsKracht voor de gewenste steun©”. Dit instrument is een bewezen amplitie-instrument gericht op het psychologisch welbevinden en de aanpak bij stress en psychosociale risico’s op het werk. In 2014 werd de ontwikkelcyclus OplossingsKracht van De PreventieCoach door het Ministerie van SZW genomineerd als “Goede praktijk van werkstress naar werkplezier”.

Een veranderkundig coach- en communicatiemodel ontworpen door Ingeloes Bense, directeur, gedragsprofessional, trainer en coach van De PreventieCoach. Het uitgangspunt van het model is dat ieder mens beschikt over eigen ‘oplossingskracht’, het vermogen om jezelf te kennen, te   ontwikkelen en jezelf en anderen de adequate steun te kunnen bieden. Het model is gebaseerd op inzichten uit o.a.de positieve psychologie en de cognitieve gedragstherapie en is geschikt voor het coachen van anderen en voor ‘zelfcoaching’.

Het model “OplossingsKracht” verschaft zelfinzicht, maakt medewerkers bewust van de eigen drijfveren, denkpatronen en automatische patronen in de samenwerking. Het veranderkundig model zet aan tot persoonlijk bewustzijn, effectief denken, optimisme, pro-activiteit, een waardevast zelfbeeld, zelfvertrouwen, positieve bejegening naar jezelf en naar anderen, het uiten van waardering en het bieden, ontvangen, vragen van sociale steun.De PreventieCoach traint medewerkers en leidinggevenden van organisaties die oplossingskracht aan te boren en onderzoekt aan de hand van het model samen met wat er nodig is voor verdere ontwikkeling.

Leidinggevenden leren in de ontwikkelcyclus meer over het coachen aan de hand van het model, zij hoeven daardoor minder opdrachten te geven en minder te controleren, omdat het model het zelfsturend en zelfoplossend vermogen van medewerkers vergroot en daarmee hun zelfvertrouwen. Het team-ontwikkeltraject is gericht op: oplossingsgerichte aanpak, zelfinzicht, bewustwording, gedragsverandering, praktische vaardigheden en eigenaarschap voor gezond, veilig en plezierig werken.

Met het model OplossingsKracht leer je o.a. de volgende competenties:
 • het bieden van veiligheid in het contact
 • het luisteren naar elkaar en naar de vraag, de gewenste steun
 • het luisterend verbinden op taak en op relatie
 • het uitspreken: feiten, gevoelens, behoeften, gedrag
 • het bespreken: dialoog, open, zonder oordelend te zijn
 • het aanspreken: onderzoekend en respectvol
 • het afspreken: helder en smartie
 • het geven van feedforward
 • het coachend oplossen van knelpunten enz.
Bel