Teamcoaching

Het psychologisch welbevinden, veerkracht, persoonlijke en professionele ontwikkeling, goede communicatie en samenwerking zijn van essentieel belang in teams. Met teamcoaching creëren we een goede werksfeer, een psychologisch veilige basis voor medewerkers, waar mensen zich kunnen verbinden op taak en op relatie. We dragen bij aan de bewustwording, zelfkennis en gedragsverandering waardoor het team een hoger niveau van welzijn ervaart en teamleden hun talenten en potentieel verder kunnen ontwikkelen.

Teamcoaching met gebruik van het coach- en communicatiemodel OplossingsKracht draagt bij aan constructief communiceren, met nieuwe inzichten, een gunstiger betekenisverlening en energiegevend gedrag in teams. 

OplossingsKracht voor de gewenste steun
Tijdens teamcoaching werken wij veel met het coach- en communicatiemodel Oplossingskracht. Met dit instrument leer je actief, oplossingsgericht en efficiënt samenwerken. Ontdek hoe je de gewenste steun/reactie kan vragen, geven, ontvangen of afslaan. Met goed communiceren bereik je dat je razendsnel toekomstgericht en zorgvuldig knelpunten samen kan oplossen.

Met OplossingsKracht maken teams de stap naar verbindende doelgerichte communicatie, het delen van kennis, innoveren en het behalen van resultaten.

In teamcoaching leren wij medewerkers eigenaarschap te nemen voor de balans tussen èn goed voor zichzelf èn goed voor anderen zorgen. Dit is nodig voor het psychisch welbevinden, duurzame inzetbaarheid en om uitval te voorkomen. Met het vergroten van de eigen oplossingskracht willen we bereiken dat medewerkers zelfstandig invloed uit kunnen oefenen op hun werkomgeving.

Interessant voor teams die zich willen ontwikkelen in:

 • Zelfinzicht en zelfstandig nemen van besluiten
 • Open en transparant vragen en ontvangen van steun
 • Oplossen van knelpunten
 • Nemen en delen van verantwoordelijkheid
 • Uiten van grenzen en wensen
 • Aardig assertief zijn en tegelijk bijdragen aan psychologische veiligheid in het team. 
 • Omgaan met fout, schuld en risico’s
 • Bespreken van gevoelens, gedachten, behoeften en acties
 • Aangaan van de dialoog en het communiceren op taak- en relatieniveau
 • Positieve Gezondheid 

Overige informatie

 • Dit is een dienstverlening op maat. Neem contact met ons op om te overleggen over de mogelijkheden.
 • Afhankelijk van de beoogde doelen bepalen we samen de duur van de teamcoaching.
 • Soms is individueel starten handiger om daarna samen te ontwikkelen.
 • Duur sessie 1,5 – 2 uur online teamcoaching
 • Aantal bijeenkomsten in overleg
 • Teamcoaching vindt plaats via Zoom
 • Kleine groepsgrootte 4-6 personen met persoonlijke aandacht 

 

Bel met Ingeloes Bense