Workshop Positieve Gezondheid zelfmanagement

MASTERCLASS POSITIEVE GEZONDHEID PRAKTIJKGERICHT
Positieve Gezondheid legt het accent op de eigen kracht van mensen om het beste uit hun leven te halen. Gezondheid wordt gezien als het vermogen van mensen om met de fysieke, emotionele en sociale levensuitdagingen om te gaan en zelf de regie te hebben. Met de klant/patient in de hoofdrol zal de professional begrijpend moeten luisteren en de regisseur zijn in het gesprek. 

Positieve Gezondheid met OplossingsKracht als aanpak om vraagstukken praktisch en oplossingsgericht samen op te pakken.

Waar draagt het concept Positieve Gezondheid aan bij? 
Met het scoringsinstrument Positieve gezondheid zet je anderen aan tot een bredere kijk op eigen welzijn en gezondheid. Bij Positieve Gezondheid ligt het accent op de mens met al zijn lichamelijke, sociale en spirituele behoeften. Zo ontstaat een gezondheidsoppervlak en is de analyse gestart. Helder voor de mens zelf en een mooi startpunt voor het bieden en vragen van de gewenste steun. De stap van de eigen cirkel van invloed naar de gewenste en gezonde gedragsverandering.

Het andere gesprek. Ken jezelf als gesprekspartner en bied de gewenste steun
Het concept PositieveGezondheid is een andere aanpak,
het ‘andere’ gesprek. Het doel is om mensen te leren om eigen behoeftes te uiten, zichzelf te steunen en steun te vragen. Geef mensen een hengel en geen vis. 

In deze Masterclass maak je kennis met twee praktische instrumenten:
het scoringsinstrument Positieve Gezondheid en het empathie- en coachmodel OplossingsKracht.

Het model Positieve Gezondheid is een vragenlijst ontwikkeld door Machteld Huber met als doel te sturen op eigen veerkracht. Positieve Gezondheid, het spinnenwebdiagram, brengt de mentale functies, spirituele dimensies, kwaliteit van leven, sociaal-maatschappelijke participatie en dagelijks functioneren in kaart. Mensen in de regie over hun eigen welzijn, gezondheid en levenskracht.

Het model OplossingsKracht voor de gewenste steun is een door Ingeloes Bense ontwikkelde coach- en zelfmanagementmodel gericht op het bekrachtigen en stimuleren op zelfregie, autonomie en vitaliteit. Voor Positieve Gezondheid zijn gespreks- en coachvaardigheden nodig om mensen in hun kracht te zetten. Ontdek meer over je eigen voorkeuren in het luisteren en bieden van steun je biedt en hoe je anderen  aan kan zetten tot zelfsteun en zelfmanagement.

Positieve Gezondheid op het werk en de stap naar amplitie, het versterken van mensen.
Versterk het potentieel van je mensen en draag bij aan duurzame inzetbaarheid, mentale fitheid, Positieve Gezondheid. De PreventieCoach heeft het model Positieve Gezondheid aangepast zodat het instrument ook in organisaties als gespreksmodel gebruikt kan worden. Vergroot de vitaliteit en het zelfbewustzijn van medewerkers. Minder verzuimgesprekken en meer aandacht voor de toekomst en vitaliteit.

Onderwerpen masterclass Positieve Gezondheid:

 • Wat houdt het model Positieve Gezondheid van Machteld Huber in, een actieve kennismaking
 • Het belang van amplitie, het versterken van mensen en bijdragen aan gedragsverandering.
 • Het op een andere manier voeren van het gesprek met je clienten, collega’s of patiënten.
 • Krachtgericht communiceren, van weerstand naar veerstand (draagvlak) in gesprekken
 • Aanzetten tot eigen regie, veerkracht en het ontdekken van mogelijkheden
 • Empathie en het belang van sociale (zelf)steun met OplossingsKracht.
 • Ontwikkel visie op duurzaam gezond, veilig en plezierig werken, amplitie en preventie.
 • Hoe kan je het concept Positieve Gezondheid toepassen in je eigen organisatie

 Organiseer een Masterclass Positieve Gezondheid wanneer je:

 • kennis wil maken met twee inspirerende modellen: Positieve Gezondheid en OplossingsKracht
 • het concept Positieve Gezondheid zelf wil ervaren
 • Positieve Gezondheid wil gaan toepassen in de eigen werksituatie.
 • meer wil weten het bieden van de gewenste steun, motiveren, gedragsverandering
 • benieuwd bent naar de meerwaarde van Positieve Gezondheid met OplossingsKracht

Overige informatie:
Deze masterclass Positieve gezondheid geven wij ter kennismaking in 1 dagdeel  van 10:00 – 12.30 of 13.30 – 16.00 uur. 1 of 2 dagen tijden 10.00- 16.00 uur. Kijk voor data open opleidingen in onze agenda. Groepsgrootte max. 8 personen. De hand-out Masterclass Positieve Gezondheid is geplaatst in de APP Positieve Gezondheid, Zelfmanagement. De opleidingen en trainingen worden gegeven in-company of op een schitterende locatie: Mecklenburglaan 94, 3843BP Harderwijk
. Neem voor in-company tarieven contact op  0651089862

Verder ontwikkelen? Schrijf je in voor:

Gratis app Positieve Gezondheid
Een app van De PreventieCoach gericht op het coachen op eigen kracht en Positieve Gezondheid. Zelfsturing en eigen regie vraagt om een andere manier van kijken, communiceren en handelen in organisaties. De PreventieCoach heeft de app Positieve Gezondheid gemaakt om bij te dragen aan de vaardigheden die nodig zijn om mensen in hun kracht te zetten. Download de app Positieve Gezondheid voor Google android hier. Download de app Positieve Gezondheid voor de iphone en ipad hier 

Positieve Gezondheid met OplossingsKracht als aanpak om vraagstukken praktisch en oplossingsgericht samen op te pakken.

Positieve Gezondheid, het spinnenwebdiagram, brengt de mentale functies, spirituele dimensies, kwaliteit van leven, sociaal-maatschappelijke participatie en dagelijks functioneren in kaart.
In deze Masterclass maak je kennis met twee praktische instrumenten: het scoringsinstrument Positieve Gezondheid en het empathie- en coachmodel OplossingsKracht.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bel