Positieve Gezondheid met OplossingsKracht

Fantastisch dat je geïnteresseerd bent in het ontwikkelen van je gespreksvaardigheden en het werken met het vernieuwende concept van Positieve Gezondheid en OplossingsKracht! Door deze concepten te integreren in je werk, kun je niet alleen je eigen vaardigheden verbeteren, maar ook bijdragen aan de gezondheid en het welzijn van anderen.

Als organisatie kun je hier een belangrijke rol in spelen door je medewerkers bewust te maken van deze concepten en hen te helpen bij het nemen van eigenaarschap over hun gezondheid en welzijn. Door te focussen op veerkracht en betekenisvolle aspecten van het leven, in plaats van alleen maar te kijken naar ziekte en problemen, kunnen medewerkers actief aan de slag gaan met hun gezondheid en welzijn op de werkvloer.

Het model OplossingsKracht sluit perfect aan bij Positieve Gezondheid en biedt een professionele en effectieve manier om het gesprek aan te gaan met medewerkers over hun gezondheid.

Sociale steun is belangrijk voor de gezondheid en het welzijn van mensen.

Het model OplossingsKracht verdeelt sociale steun in vier soorten: analytisch, emotioneel, creatief en praktisch. Mensen hebben verschillende voorkeuren en patronen, waardoor ruis in de communicatie kan ontstaan. Inzicht in de voorkeuren en kennis van je eigen voorkeuren is de eerste stap naar heldere communicatie en samenwerking. Analytische steun is gericht op het begrijpen van de situatie en omvat het onderzoeken van feiten, gegevens en risico’s. Emotionele steun richt zich op het luisteren naar anderen en begrijpen van hun emoties. Creatieve steun richt zich op het brainstormen over kansen en mogelijkheden, terwijl praktische steun gericht is op actie en resultaatgerichtheid. Het model OplossingsKracht vergroot het gevoel van veiligheid en zelfvertrouwen, en helpt bij het oplossen van problemen. Organisaties moeten een balans vinden tussen veiligheid, vrijheid, verbondenheid en verantwoordelijkheid.

Tijdens onze online coaching, trainingen en opleidingen leren we je hoe je begrijpend kunt luisteren, hoe je regisseur kunt zijn in het gesprek en hoe je knelpunten kunt oplossen samen met de medewerker. Dit alles met als doel om de gewenste steun te bieden en de medewerker te stimuleren om actief aan de slag te gaan met hun gezondheid en welzijn.

Het concept van Positieve Gezondheid werd ontwikkeld door Machteld Huber. OplossingsKracht, een methodiek die mensen leert zichzelf vier soorten steun te bieden, werd ontwikkeld door Ingeloes Bense, De PreventieCoach

Als je meer wilt weten over het model OplossingsKracht en Positieve Gezondheid, dan staan wij graag voor je klaar! Samen kunnen we werken aan het versterken van jouw vaardigheden en het bevorderen van gezond en veilig werken.

Wil je meer weten over het model OplossingsKracht en Positieve Gezondheid?  Lees meer over het model OplossingsKracht 

 

Benieuwd naar een interview van Ingeloes Bense over positieve gezondheid? Lees dan het interview door Jeanine Brand.

Bel met Ingeloes Bense