Interview positieve gezondheid De Preventiecoach

Interview door Jeannine Brand
Eerder geplaatst op www.allesisgezondheid.nl 

Make the move-deelneemster De PreventieCoach OplossingsKracht, Ingeloes Bense, vertelt over de kansen die positieve gezondheid biedt voor de gezondheid van mensen in combinatie met het zelfmanagement-, coach en communicatiemodel “Oplossingskracht voor gewenste steun”. Positieve gezondheid zet mensen aan tot ander gedrag op eigen kracht,” vertelt Ingeloes. “Het vergroot het perspectief op gezondheid en op eigen mogelijkheden.” Als PreventieCoach biedt Ingeloes opleidingen en ontwikkeling aan in diverse organisaties gericht op gezond, veilig en plezierig werken. Ook in bedrijven is het belangrijk dat we de focus verleggen van klacht naar kracht. Het scoringsinstrument Positieve gezondheid van Machteld Huber is een bruikbaar instrument waarmee medewerkers tot bewustwording worden aangezet.

Versterken van mensen door het bieden van steun

“De huidige Arbo-aanpak in organisaties focust vooral op preventieve en curatieve interventies, is vooral gericht problemen,” stelt Ingeloes. “Het door mij ontwikkelde gespreksmodel Oplossingskracht gaat uit van mogelijkheden. Ik leer leidinggevenden om hun medewerkers te coachen in het versterken van hun eigen oplossingskracht. Het model maakt sociale steun bespreekbaar en biedt aan leidinggevenden en professionals een mooi instrument om het gesprek aan te gaan. Want luisteren kun je leren.  Door de juiste gesprekstechnieken en met meer zelfinzicht kunnen we de gewenste steun bieden aan onszelf en aan anderen. Zo kunnen we knelpunten oplossen en mogelijkheden ontdekken. En samen de sprong maken van het verleden naar de toekomst.”

Wil je steun? Zo ja, wat is de gewenste steun?

In haar model maakt Ingeloes onderscheid tussen analytische, emotionele, creatieve en praktische steun. “Ieder mens kan denken, voelen, willen en doen en beschikt dus over denkkracht, veerkracht, wilskracht, veranderkracht en daadkracht,” legt ze uit.
“Het gespreksmodel Oplossingskracht leert mensen welke steun zij van zichzelf en van anderen nodig hebben. Zo kunnen zij beter om hulp vragen, ook van zichzelf.  Het zelfsturend en oplossend vermogen van medewerkers ontwikkelt zich en daarmee hun zelfvertrouwen en eigen kracht. Mijn doel is bereikt wanneer mensen zichzelf en anderen kunnen coachen.”

Mooiste compliment

Het ministerie van SZW nomineerde Oplossingskracht als 1 van de 10 goede praktijken en bewezen effectief bij werkstress. “Ik ben er trots op dat ik het eerste empathiemodel ooit ontwikkelde,” besluit Ingeloes. “Maar waar ik nog meer van geniet, is van de ‘verbindende werking’ van het empathie-model. Mensen worden er gelukkiger van, ook in hun privéleven. Vaak hoor ik terug ‘Ik kan beter communiceren met mijn partner/collega en beter aangeven aan welke steun ik behoefte heb’.” Deelnemen aan Make the move maakte Ingeloes nog meer bewust van de kracht van positieve gezondheid. “Het biedt mooie gesprekskansen en het biedt handvaten voor mensen om zelf de regie weer te kunnen pakken in hun leven. En dat is meer dan mooi.”

Ontdek het zelf!

Ingeloes ontwikkelde ook de gratis app PreventieCoach Arbo en de App Positieve gezondheid, zelfmanagement, leer coachen waarin meer informatie staat over positieve gezondheid en OplossingsKracht. Wil je het model ontvangen per post? Mail dan naar: . Meer informatie over het model Oplossingskracht voor gewenste steun vind je op De PreventieCoach, de website van Ingeloes. Bekijk de move van Ingeloes op haar deelnemerspagina van AllesisGezondheid.

Bel