Door ons ontwikkelde applicaties

Wij vinden het belangrijk om kennis te delen over ons vakgebied. Dat doen we aan de hand van onze trainingen en opleidingen, ook hadden wij twee apps ontwikkeld: PreventieCoach Arbo en Positieve Gezondheid.

Met de apps droegen we bij aan bewustwording en gedragsverandering. De kennis was er al! De arbo-informatie, instrumenten, checklists, e-learning waren al openbaar. Nu nog het praktisch maken.

 

In 2022 stopten we de Apps. Teveel werk om alle linkjes up-tot-date te houden. 

PreventieCoach Arbo-app
We hebben deze app ontwikkeld voor een bredere doelgroep, denk aan: preventiemedewerkers, ergocoaches, veiligheidscoaches, arbo-professionals, werkgevers, OR, HRM, P&O, managers, arbo-professionals, studenten en natuurlijk voor medewerkers. Iedereen is preventiemedewerker!

De PreventieCoach Arbo-app zit vol nuttige informatie, e-learning, e-nieuws, filmpjes, agenda, checklisten en meer. Je vindt er informatie en materiaal over:

 • Preventie, arbo en vitaliteit, veilig, duurzaam en gezond werken,
 • Fysieke belasting met gratis het boek “100 vragen voor de ergocoach, oplossingskracht fysieke belasting”
 • Mentale belasting en PSA, werkstress en plezier in het werk
 • Het Nieuwe Werken en eigenaarschap
 • Veiligheidsbewustzijn, gedrag en cultuur
 • Leiderschap, coaching en communicatie
 • Gedragsverandering en draagvlak
 • Arbowet- en regelgeving, arbocatalogi
 • De taken en rollen bij preventie en arbo
 • E-nieuws, evenementen, e-learning

Positieve Gezondheid-app
De PreventieCoach ontwikkelde deze gratis app als praktische steun voor professionals. Een app vol informatie over:

 • Achtergrond over Positieve Gezondheid
 • Het spinnenwebmodel Positieve Gezondheid van Machteld Huber van IpositiveHealth
 • Het goede gesprek voeren met het coach- en communicatiemodel OplossingsKracht voor de gewenste steun van Ingeloes Bense
 • De hand-out Positieve Gezondheid behorend bij de opleidingen Positieve Gezondheid.
 • Documenten en downloads over onderwerpen zoals Positieve Gezondheid, Coachen, Amplitie, Leiderschap, Zelfmanagement.

 

Bel met Ingeloes Bense