Preventiemedewerker

Met de ingang van de Nieuwe Arbowet in 2017 moet elk bedrijf in Nederland tenminste één preventiemedewerker in dienst hebben. Samen met de bedrijfsarts en andere arbodienstverleners werkt de preventiemedewerker aan gezond en veilig werken binnen het bedrijf. De preventiemedewerker is daarbij de aanjager bij het opzetten en verbeteren van het arbobeleid. Hier vindt u een factsheet van het Ministerie van Sociale Zaken & Werkgelegenheid met alle informatie rondom preventiemedewerkers.

De PreventieCoach biedt individuele online coaching en diverse opleidingen aan voor (aanstaande) preventiemedewerkers.

Wij besteden tijdens de online opleiding tot inspirerende preventiemedewerker (naast inhoudelijke kennis over de rol van preventiemedewerkers) veel aandacht aan professionele gespreksvaardigheden. Wij willen na de opleiding een preventiemedewerker zien die plek inneemt, visie heeft, anderen kan motiveren, stimuleren en coachen op gezond en veilig gedrag. Wij leiden daarom preventiemedewerkers op met het model OplossingsKracht en delen kennis over het gedachtegoed van Positieve Gezondheid.

Bel, mail of whatsapp met Ingeloes 0651089862 voor je vragen over online coaching en opleidingen.

Bel met Ingeloes