Checklist HNW en Preventiemedewerkers

Checklist HNW

De PreventieCoach heeft de checklist Het Nieuwe Werken (HNW), arbo en preventie ontwikkeld.

Het doel van de checklist is meervoudig: het bevorderen van gezonde en veilige werkomstandigheden, het stimuleren van de vitaliteit en betrokkenheid van medewerkers en het voorkomen en terugdringen van gezondheidsklachten, onveiligheid, verzuim en aansprakelijkheid. Dit is een checklist die gebruikt kan worden als aanvulling van de RI&E. Op deze manier kunnen wij een bijdrage leveren aan het gezond, veilig en plezierig werken; ook bij Het Nieuwe Werken. In het Dossier Het Nieuwe Werken wordt onze vragenlijst aanbeveeld.

Wil je meer leren over arbo en Het Nieuwe Werken? Tijd voor een update? Kijk dan eens bij de volgende trainingen en opleidingen: Advies over de thuiswerkplek, het e-werkplekadvies en Opleiding HNWcoach.

Checklist Preventiemedewerker

Deze checklist is te gebruiken bij de aanstelling van de preventiemedewerker. Bespreek met de (aanstaande) preventiemedewerker of hij/zij beschikt over of bereid is zich te ontwikkelen in:

 • Zelfinzicht en de bereidheid zich echt in te zetten voor duurzame gezondheid en veiligheid.
 • Adequate kennis over de arbeidsrisico’s in de eigen organisatie
 • Een duidelijke visie op gezond, veilig en plezierig werken
 • Focus op ontwikkeling van medewerkers en duurzame inzetbaarheid
 • Enthousiasme, pro-actieve inzet, is hij/zij laagdrempelig en zichtbaarheid
 • Het vermogen om energiegevend te communiceren en draagvlak te creëren
 • De vaardigheden om werkelijk gezond en veilig gedrag in de organisatie te bereiken
 • Empathie om de gewenste steun te bieden zowel analytisch, emotioneel, creatief als praktisch
 • Coachvaardigheden en het samen oplossen van knelpunten
 • De kunst van het oplossingsgericht empoweren
 • Een nieuwe aanpak met o.a. Positieve gezondheid, vitaliteit en amplitie hoog op de arbo-agenda
 • En vul maar aan met diverse andere professionele vaardigheden die belangrijk zijn voor de organisatie

De organisatie

 • Stelt tijd, geld, ontwikkeling en middelen beschikbaar voor de preventiemedewerker
 • Is werkelijk betrokken en het management ondersteunt de preventiemedewerker
 • Arbo en preventie staat hoog op de agenda
 • Medewerkers worden aangezet tot eigenaarschap voor duurzame inzetbaarheid

De PreventieCoach biedt energiegevende ontwikkeling, coaching en opleiding aan voor medewerkers met preventietaken, OR, management en medewerkers.

Bel met Ingeloes Bense