Coachen op Positieve Gezondheid, werkgeluk, stresspreventie en amplitie

Energiegevend coachen op Positieve Gezondheid, amplitie, vitaliteit, werkplezier en zelfmanagement.

Ik verzorg graag de opleiding Coachen op Positieve Gezondheid waarin daadwerkelijk visie wordt ontwikkeld om met Positieve Gezondheid aan de slag te gaan.

Het doel van deze opleiding is dat je de attitude, kennis en vaardigheden kan inzetten in je dagelijkse functioneren. De mindset en de professionaliteit hebt om het gesprek te voeren met Positieve Gezondheid en OplossingsKracht.

Positieve Gezondheid is een vragenlijst ontwikkeld door Machteld Huber met als doel te sturen op eigen veerkracht. Mensen in de regie over hun eigen welzijn, gezondheid en levenskracht.

“OplossingsKracht voor de gewenste steun” is een door mij ontwikkeld coach- en zelfmanagementmodel gericht op het kunnen empoweren op zelfregie, autonomie en vitaliteit.

In de opleiding leer je meer over amplitie, dat is het versterken van mensen.
Hoe kan je mensen zichzelf laten steunen om zo bij te dragen aan duurzame inzetbaarheid, mentale fitheid, positieve gezondheid. Leer meer over energiegevende coaching, communicatie, motiveren en draag bij aan eigen kracht en bevlogenheid.

De opleiding Coachen op Positieve Gezondheid met OplossingsKracht claimt aandacht voor jezelf, tijd voor zelfreflectie en zichtbare professionele groei. Tussen de modules werken deelnemers aan huiswerkopdrachten en/of reflectieopdrachten.

Wil je bijdragen aan amplitie, het versterken van medewerkers? Wil je de Positieve Gezondheid  en vitaliteit in je organisatie bevorderen? In de 2-daagse “Coachen op Positieve Gezondheid richt je je op het vergroten van vitaliteit, werkplezier en zelfmanagement”  Voor wie Een inspirerende en praktische opleiding voor professionals voor wie het coachen op (veer)kracht, werkplezier en vitaliteit belangrijk is. Wij trainen veel leidinggevenden, preventiemedewerkers, HRM- en Arbo-specialisten, [para]medici, coaches en adviseurs. Kortom voor iedereen die graag de gewenste steun wil geven.

Inhoud 2-daagse opleiding Coachen op Positieve Gezondheid. Voor het empoweren van anderen, amplitie en het bieden van “gewenste” steun moet je echt goed kunnen communiceren en dus verdiepend kunnen luisteren.  Coachen op Zelfmanagement is het vergroten van mensen hun denkkracht, veerkracht, verzinkracht, wilskracht en daadkracht, ik noem dat OplossingsKracht.
In de opleiding ‘Coachen op Positieve Gezondheid en zelfmanagement’ leer je tactisch knelpunten oplossen en empathisch navigeren.  Je leert, zonder oordelen, anderen in hun kracht te zetten vanuit een volwassen relatie, van klacht naar kracht zonder te willen redden.
Vaardig word je in het voeren van vitaliteitsgesprekken en het vergroten van de gezondheidsvaardigheden. Met begrijpend luisteren, de gewenste steun geven, oplossingsgerichte vragen stellen zet je mensen in hun bewustwording en begeleid je ze naar gedragsverandering.

Tijdens deze twee dagen opleiding gaan we aan de slag met:

– Het ‘scoringsinstrument Positieve Gezondheid’ van IpositiveHealht
– Van klacht naar kracht en het voeren van vitaliteitsgesprekken.
– Het begrijpend luisteren, regisseur zijn in gesprekken.
– Oplossingsgericht coachen en het vergroten van eigenaarschap.
– De stap van preventie naar amplitie, het versterken van anderen.
– Van werkdruk naar werkplezier met het bieden van de gewenste steun.
– Zelfinzicht en voorkeuren in denkstijl, drijfveren en communicatie.
– Ontwikkeling van waardegerichte gespreksvoering
Het empathie- en coachmodel ‘OplossingsKracht voor de gewenste steun’.

Verdieping
Deze twee dagen zijn een onderdeel van de 6-daagse opleiding tot AmplitieCoach | OplossingsKrachtCoach.
Certificaat Positieve Gezondheid
Je ontvangt het certificaat ‘Coachen op Positieve Gezondheid met OplossingsKracht’ van De PreventieCoach.
Investering
Tarief:  €790,- voor twee dagen exclusief 21% btw, inclusief lunch- en locatiekosten. Neem voor in-company tarieven contact op.

Overige informatie
Trainingsdagen zijn van 10:00 – 16:00 uur. Kijk voor aankomende data in onze agenda.
Groepsgrootte max. 10 personen.
We hebben een prachtige trainingsruimte op de Mecklenburglaan 94, 3843BP in Harderwijk.
Om het geleerde uit de training nog beter te borgen is aanvullende online coaching mogelijk. E-coaching draagt bij aan de gewenste ontwikkeling, is snel, to the point en vergroot de borging.

De app Positieve Gezondheid, leer coachen met OplossingsKracht
De PreventieCoach heeft deze gratis app ontwikkeld als praktische steun.
In de app vind je mooie materialen en de hand-out van de opleidingen en trainingen Positieve Gezondheid.
Download de app zelfmanagement, Positieve Gezondheid, leer coachen voor android in de Google Play Store
Download de app zelfmanagement leer coachen voor de Iphone en I-pad in de Appstore

Meer informatie gewenst, bel Ingeloes Bense 0031651089862 of mail info@preventiecoach.nl

Meld je aan bij De PreventieCoach
Bel