Online ergonomisch werkplekadvies

Eigenaarschap voor gezond hybride (beeldscherm) werken

Online ergonomisch werkplekadvies gericht op eigenaarschap
Met het online advies van de PreventieCoach bied je als werkgever werkelijke steun aan medewerkers. Dit is naast verstandig en sociaal ook verplicht vanuit de arbowet.

Met het online werkplekadvies bereiken we dat medewerkers, jij dus je bewust bent van jezelf en de risico’s in je werk(gedrag). Om daarmee eigenaarschap te nemen voor je eigen gezondheid, vitaliteit en veiligheid.

In de 30 minuten korte online werkplekcheck hebben we het over o.a. de risicofactoren en de mogelijkheden.

  • Werkplekinrichting: met alles erop en eraan
  • Werkwijze: jouw voorkeuren in werkuren en aanpak
  • Werkdruk en herstelgedrag
  • Werkhouding en werkgedrag
  • Werk-privé balans: bewegen en vitaliteit

We bespreken alles wat mogelijk is om vitaal te blijven.  We geven je tips, ontdekken welke risico’s je kan voorkomen en motiveren je graag om werk van je gezondheid te maken. Zodat je gezond en ontspannen productief kan zijn. Win-win.

 

Is er meer tijd dan coachen we je op:

  • amplitie dat betekent de juiste zelfzorg
  • preventie en begeleiding bij mentale, emotionele en fysieke klachten rugklachten, RSI, KANS, stress, burnout.
  • werkdrive, drijfveren, overtuigingen en focus
  • kwaliteiten, valkuilen en blinde vlekken
  • de persoonsgebonden risico’s

De PreventieCoach maakt je bewust van wat jezelf kan doen om duurzaam vitaal te werken en leven. Juist bij het hybride werken heb jij de regie over je gezondheid. veiligheid, gedrag, ontspanning en werkwijze. Richt je op je eigen vitaliteit.

De rol werkgever
– zorgt voor gezonde en veilige arbeidsomstandigheden ook thuis
– informeert de medewerker over wat belangrijk is om vitaal te blijven
– biedt een checklist voor de thuiswerkplek aan
– neemt de verantwoordelijkheid voor preventie en vitaliteit
– spreekt medewerkers aan op werkgedrag en het gezonde werken
– heeft een arbobeleid waarin duidelijk de rollen en verantwoordelijkheden
– maakt de medewerker bewust van risico’s en preventie
– bespreekt met de medewerker de eigen rol ten aanzien van gezond gedrag
– voldoet aan de arbowet en aan goed werkgeverschap

Optie nemen of aanmelden

De medewerker
– heeft de eigen verantwoordelijkheid voor vitaliteit
– heeft de eigen regie voor gezond en veilig werken
– investeert in preventie van emotionele overbelasting, KANS | RSI | rugklachten | stress
– is attent op eigen stress- en lichaamssignalen en handelt ernaar
– richt de eigen werkplek goed in
– is zich bewust van werk-privé balans, herstelgedrag en beweging
– vraagt op tijd steun bij de organisatie

Privacy is vanzelfsprekend geregeld. De werkgever krijgt alleen een terugkoppeling op wat evt nodig is voor het verbeteren van de werkomstandigheden en de ergonomie.


Wie is De PreventieCoach

De PreventieCoach bestaat uit een team van medewerkers en een mooi netwerk van trainers, bedrijfstherapeuten en coaches. Wij zijn professionals in ergonomie, coaching, leefstijl, gedragsverandering en gezond werken. Wij gaan voor kwaliteit, investeren met plezier in mensen, delen graag onze kennis, energie, deskundigheid en enthousiasme.
De PreventieCoach heeft meer dan 30 jaar ervaring. Goede referenties hebben we volop!

Curatief
Onze bedrijfstherapeuten geven ook advies bij bestaande klachten zoals RSI, stress- en rugklachten.

Online-coaching en het e-werkplekadvies is de (arbo)oplossing!

Wil je informatie over tarieven en op-maat mogelijkheden? Neem contact op via info@preventiecoach.nl of bel 0651089862

Optie nemen of aanmelden

 

Bel met Ingeloes Bense