Gastspreker

Gezond, veilig en plezierig werken in organisaties, we hebben er verstand van. Wij delen graag onze kennis over preventie en amplitie-aanpak, diverse arbo-onderwerpen en ons model OplossingsKracht. Daarom bieden wij ons aan als gastspreker op evenementen.

Onderwerpen waar wij verstand van hebben

 • Het model OplossingsKracht voor de gewenste steun
 • Sociale steun
 • Duurzame inzetbaarheid
 • Vitaliteit en amplitie (versterken van medewerkers)
 • Preventie vanuit gezond verstand
 • Coachen en E-coachen vanuit OplossingsKracht
 • Tactisch communiceren en Empathisch navigeren
 • FeedForward als vervanger voor FeedBack
 • Drijfveren en denkstijlen, taalprogramma’s
 • HetNieuweWerken en werk-privebalans
 • Vitaliteit in organisaties
 • Leiderschap en ontwikkeling
 • Fysieke belasting RSI preventie Technostress
 • Werkdruk en beleving, eigen mogelijkheden enz.

Ervaring

 • Rugschool Noordwest Veluwe
 • Teleac TV Preventie van Ziekteverzuim
 • Kappersbond FNV
 • ‘Greep op R.S.I.’ Themadag
 • Nationaal RSI congres
 • Landelijk Arbo Congres
 • RSIpreventie dag voor OR-leden Belastingdienst
 • Nationaal Congres Secretaresses & Assistenten in de Zorg
 • Nationale administrateursdag
 • Adviseur Rapport Gezondheidsraad
 • ARBO magazine uitgave 3 2003
 • Mac Fan gebruikersvriendelijk computeren
 • Interview in het boek “Omgaan met RSI” auteur Carien Karsten
 • Gastspreker Landelijke dag Fokus wonen Project ErgoCoaches
 • PraktijkCoach voor het SectorFonds jeugdhulpverlening en welzijn
 • Beleid AVR, veiligheid en werkdruk
 • Landelijk QuickScan voor AGIS gericht op voorkomen verzuim
 • Landelijke interventie voor cliënten van AGIS Zorgverzekeringen
 • Opleiden van preventiemedewerkers bij verschillende organisatie in het land
 • Uitvoerder subsidieproject “gezond werken en opleiden van ergocoaches” vanuit het
 • Sectorfonds gericht op kinderopvang en peuterspeelzalen
 • Congres Elsevier “Congres de kleinschalige woonvorm”
 • Nationaal Preventiecongres Kluwer “ Preventie, hoe verkoop je het”
 • Bijeenkomst voor preventiemedewerkers de taal van preventie Preventeranto, de taal van preventie.
 • Opleidingen voor St. Jansdal Academie
 • Redactie Praktijkblad Preventie
 • Arbo WorldCafé Preventie en Vitaliteit
 • Gezondenzeker Kennisdagen innovatie ergocoaches
 • Bijeenkomst omgaan met verandering, reorganisaties en rouw op het werk Boston Scientific

Artikelen en publicaties

 • Vakblad Arbo artikel project ergocoaches waarin bronvermelding naar het boek “Fysieke belasting en de rol van de ergocoach in 100 vragen”, auteur Ingeloes Bense
 • Gezond werken is een keuze Interview Centraal Beheer met De PreventieCoach
 • “Fysieke belasting en de rol van de ergocoach in 100 vragen.”

Kortom, wij delen graag onze kennis met anderen! Neem contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken.

Bel met Ingeloes Bense