Nominatie ministerie van SWZ

Het door De PreventieCoach ontwikkelde coach- en communicatie model OplossingsKracht is in 2014 genomineerd door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De nominatie vond plaats in het kader van de landelijke campagne ‘Herken de druppel, check je werkstress’, het Nationaal Programma Preventie en de Europese campagne ‘Gezond werk is werk zonder stress’.

Het coach- en communicatiemodel OplossingsKracht is als 1 van de 10 deelnemers genomineerd doordat het bewezen effectief bijdraagt aan stresspreventie en psychisch welbevinden op de werkvloer.

OplossingsKracht voor de gewenste steun
Het model OplossingsKracht richt zich op het voeren van de dialoog over werkstress, het doorbreken van het taboe en het zoeken naar oplossingen samen met werkgevers en werknemers. 

Wij dragen graag bij aan het welzijn van medewerkers. Aan goed communiceren en prettig samenwerken. Met gebruik van het communicatiemodel ‘OplossingsKracht voor de gewenste steun’ leren wij organisaties energiegevend communiceren. Daarmee wordt stress, burn-out en psychosociale arbeidsbelasting (PSA) voorkomen.

Naast de opleidingen en trainingen die wij verzorgen delen wij in de app PreventieCoach Arbo kennis over preventie van psychosociale arbeidsbelasting (PSA) en werkdruk. Inde app vind je daarnaast informatie over gezond, veilig en plezierig werken en zelfmanagement.

Goede Praktijken Magazine
In dit tijdschrift leest u meer over de diverse aanpakken en hoe onze aanpak bijdraagt aan het versterken van mensen en hun psychisch welzijn.

Het Goede Praktijken Magazine nu ook in het Engels beschikbaar. Klik hier 

Bel met Ingeloes Bense