Vitaal en veilig thuiswerken met online coaching

Medewerkers werk je thuis? Neem de regie voor veilig en vitaal gedrag! Werkgevers bied medewerkers online coaching aan gericht op amplitie, het versterken van je medewerkers zodat ze ook thuis vitaal kunnen blijven.
Maak medewerkers bewust van eigenaarschap voor corona- en arboproof!

Eigen zuurstofmasker eerst, focus op goede (zelf)steun!
Pas dan kan je echt duurzaam anderen steunen en werken!

De PreventieCoach biedt graag de gewenste steun ook online.

Online coaching bieden wij al jaren en nu in corona-tijd alleen maar meer.
Iedere medewerker heeft juist nu de verantwoording voor duurzame inzetbaarheid en iedere werkgever moet zorgen dat medewerkers Arbo- HNW- en coronaproof thuis kunnen werken.

Met online coaching bereiken we dat medewerkers, jij dus je bewust bent van jezelf en de risico’s in je werk(gedrag). Om daarmee eigenaarschap te nemen voor je eigen gezondheid, vitaliteit en veiligheid.

Online coaching en amplitie, het versterken van medewerkers
We vergroten en versterken je eigen OplossingsKracht! OplossingsKracht bestaat uit denkkracht, veerkracht, wilskracht, veranderkracht en daadkracht. Als jij jezelf goed steunt, kunnen we ook duurzaam op jou en je productiviteit vertrouwen. Dat willen we graag als werkgever ook.

Denkkracht en Gezond verstand
Steun jezelf analytisch; wat zijn de feiten, welke kennis heb ik nog nodig, welke risico’s loop ik mentaal, fysiek en emotioneel, welk gedrag is het gunstigst.

Veerkracht
Steun jezelf emotioneel; wat ervaar ik, wat zeggen mijn gevoelens mij, hoe besteed ik aandacht aan mezelf, mijn gevoelens en behoeften en duurzaam gezond gedrag.

Wilskracht met heldere doelen, win-win-win.
Verzinkracht goed voor de ik, de ander en het geheel.
Steun jezelf creatief; wat zijn mijn doelen, wat wil ik graag bereiken? En hoe ziet het werken thuis ( soms met kinderen of partner) eruit als het goed is? Wat kan ik verzinnen in deze coronaperiode en wat draagt bij?

Daadkracht en energiegevend gedrag
Steun jezelf praktisch; de echte gedragsverandering wat ga ik werkelijk (anders) doen? Welke afspraken maak ik met mezelf t.a.v werkgedrag, beweging, vitaliteit, veiligheid en werkplekinrichting. Want je zal ook je eigen werkplek preventief ergonomisch moeten kunnen instellen en verantwoording moeten nemen voor je gedrag.

Onze bedrijfstherapeuten, preventiecoaches hebben expertise ten aanzien van het voorkomen van fysieke en mentaal-emotionele overbelasting.

Juist bij het vanuit huis werken heb jij de regie over je gezondheid. veiligheid, gedrag, ontspanning en werkwijze. Richt je op je eigen vitaliteit.

De PreventieCoach coacht medewerkers op afstand op de eigen werkplek en richt de aandacht op gezonde zelf-steun! Wij zijn professionals in ergonomie, coaching, leefstijl en vitaliteit. We bieden de gewenste steun door in e-coaching medewerkers aan te zetten tot de juiste zelfsteun.

De rol van de werkgever
– zorgt voor gezonde en veilige arbeidsomstandigheden ook thuis
– informeert de medewerker over wat belangrijk is om vitaal te blijven
– biedt een checklist voor de thuiswerkplek aan
– neemt de verantwoordelijkheid voor preventie en vitaliteit
– spreekt medewerkers aan op werkgedrag en het gezonde werken
– heeft een arbobeleid waarin duidelijk de rollen en verantwoordelijkheden
– maakt de medewerker bewust van risico’s en preventie
– bespreekt met de medewerker de eigen rol ten aanzien van gezond gedrag
– voldoet aan de arbowet en aan goed werkgeverschap

Optie nemen of aanmelden

De rol van de medewerker
– heeft de eigen verantwoordelijkheid voor vitaliteit
– heeft de eigen regie voor gezond en veilig werken
– investeert in preventie van emotionele overbelasting, KANS | RSI | rugklachten | stress
– is attent op eigen stress- en lichaamssignalen en handelt ernaar
– richt de eigen werkplek goed in
– is zich bewust van werk-privé balans, herstelgedrag en beweging
– vraagt op tijd steun bij de organisatie

Voordelen van online coaching en preventie
– E-coaching door De PreventieCoach is praktisch, er is tempo, lagere kosten.
– De medewerker wordt eigenaarschap voor vitaal werken.
– Met bellen, mail en whatsapp wisselen we informatie op eigen tempo.
– En online coaching kan op elk gewenst moment van de dag, geen reistijden en reiskosten en dus ook corona-proof.
– Organisaties voldoen aan wet- en regelgeving, geen gezeur, minder verzuim, meer vitale medewerkers, aanpakken en klaar!

Coaching van De PreventieCoach richt zich op:
– de risicofactoren in het werken en thuiswerk
– amplitie, het versterken van medewerkers in hun zelfzorg
– preventie en begeleiding bij mentale, emotionele en fysieke klachten zoals rugklachten, RSI, KANS, stress
– werkplekinrichting en werkwijze
– werkhouding en gedrag
– ontspanning en herstelgedrag
– werkdrive en drijfveren
– kwaliteiten, valkuilen en blinde vlekken
– werk-privébalans, bewegen en pauze-gedrag
– de persoonsgebonden risico’s

Thuiswerken bij preventie Corona
Neem contact op over online coaching en amplitie met De PreventieCoach. Natuurlijk is privacy gegarandeerd en maken we afspraken over anonieme terugkoppeling.

Wie is De PreventieCoach
De PreventieCoach bestaat uit een team van medewerkers en een mooi netwerk van trainers, bedrijfstherapeuten en coaches. Wij zijn professionals in ergonomie, coaching, leefstijl, gedragsverandering en gezond werken. Wij gaan voor kwaliteit, investeren met plezier in mensen, delen graag onze kennis, energie, deskundigheid en enthousiasme.
De PreventieCoach heeft meer dan 30 jaar ervaring. Goede referenties hebben we volop!

Curatief
Naast preventief advies geven onze bedrijfstherapeuten ook advies bij reeds bestaande klachten zoals RSI, stress- en rugklachten.

Online-coaching en het e-werkplekadvies en is de (arbo)oplossing in deze onzekere tijd met Corona-preventie. Wil je zelf al aan de slag en medewerkers informatie geven over gezond werken op de thuiswerkplek? https://rsi-vereniging.nl/wp-content/uploads/2018/04/Arbocatalogus-sport-FNV.pdf

Belangstelling voor onze online diensten?
Wil je informatie over tarieven en op-maat mogelijkheden? Neem contact op via info@preventiecoach.nl of bel 0651089862

Optie nemen of aanmelden

Call Now ButtonBel Direct