Vitaal, gezond en veilig thuiswerken met online coaching

Medewerkers werk je thuis? Neem de regie voor veilig en vitaal gedrag! Werkgevers bied medewerkers online coaching (coronacoaching) aan gericht op amplitie, het versterken van je medewerkers zodat ze ook thuis vitaal kunnen blijven. Maak medewerkers bewust van eigenaarschap voor corona- en arbo-proof!

Eigen zuurstofmasker eerst, focus op goede (zelf)steun!
Pas dan kan je echt duurzaam anderen steunen en werken!

Breng juist nu we meer thuiswerken eenvoudig de vitaliteit in kaart. We coachen medewerkers op hun Positieve Gezondheid en versterken hun OplossingsKracht

De PreventieCoach biedt graag de gewenste steun ook online.

Online coaching bieden wij al jaren en nu in corona-tijd alleen maar meer.
Iedere medewerker heeft juist nu de verantwoording voor duurzame inzetbaarheid en iedere werkgever moet zorgen dat medewerkers Arbo- HNW- en coronaproof thuis kunnen werken. Coronacoaching

Met online coaching bereiken we dat medewerkers, jij dus je bewust bent van jezelf en de risico’s in je (thuis)werk(gedrag). Om daarmee eigenaarschap te nemen voor je eigen mentale gezondheid, vitaliteit en veiligheid.

Online coaching en amplitie, het versterken van medewerkers
We vergroten en versterken je eigen OplossingsKracht! OplossingsKracht bestaat uit denkkracht, draagkracht, wilskracht, veranderkracht en daadkracht. Als jij jezelf goed kan steunen, kunnen we ook duurzaam op jou en je productiviteit vertrouwen. Fijn voor jou en ook fijn voor de werkgever.

Denkkracht en Gezond verstand
Steun jezelf analytisch; wat zijn de feiten, welke kennis heb ik nog nodig, welke risico’s loop ik mentaal, fysiek en emotioneel, welk gedrag is het gunstigst.

Veerkracht en draagkracht
Steun jezelf emotioneel; wat ervaar ik, wat zeggen mijn gevoelens mij, hoe besteed ik aandacht aan mezelf, mijn gevoelens en behoeften en duurzaam gezond gedrag.

Wilskracht met heldere doelen, win-win-win.
Verzinkracht goed voor de ik, de ander en het geheel.
Steun jezelf creatief; wat zijn mijn doelen, wat wil ik graag bereiken? En hoe ziet het werken thuis ( soms met kinderen of partner) eruit als het goed is? Wat kan ik verzinnen in deze corona-periode en wat draagt bij?

Daadkracht en energiegevend gedrag
Steun jezelf praktisch; de echte gedragsverandering en dus wat ga ik werkelijk (anders) doen? Welke afspraken maak ik met mezelf t.a.v werkgedrag, beweging, vitaliteit, veiligheid en werkplekinrichting. Want je zal ook je eigen werkplek preventief ergonomisch moeten kunnen instellen en verantwoording moeten nemen voor je gedrag.

Al sinds 2014 coachten wij online gericht op het versterken en het voorkomen van fysieke en mentaal-emotionele overbelasting.

Juist bij het vanuit huis werken heb jij de regie over je gezondheid. veiligheid, gedrag, ontspanning en werkwijze. Richt je op je eigen vitaliteit.

De PreventieCoach coacht medewerkers op afstand op de eigen werkplek en richt de aandacht op gezonde zelf-steun! Wij zijn professionals in Positieve Gezondheid, coaching, leefstijl en vitaliteit. We bieden de gewenste steun door in e-coaching medewerkers aan te zetten tot de juiste zelfsteun.

Voordelen van online coaching
– E-coaching door De PreventieCoach is praktisch, er is tempo, lagere kosten.
– Met bellen, mail en whatsapp wisselen we informatie op eigen tempo.
– Online coaching op elk gewenst moment van de dag en corona-proof.

Coaching van De PreventieCoach kan zich richten op:
– de risicofactoren in het werken en thuiswerk, coronamoeheid
– amplitie, het versterken van medewerkers in hun zelfzorg
– preventie en begeleiding bij mentale, emotionele en fysieke klachten
– werkplekinrichting, ergonomie en werkwijze, werkhouding en gedrag
– ontspanning, zelfsteun en herstelgedrag
– drijfveren, bewustwording van je PositieveGezondheid
– kwaliteiten, valkuilen en blinde vlekken
– werk-privébalans, bewegen en pauze-gedrag
– de persoonsgebonden risico’s

Thuiswerken bij preventie Corona
Neem contact op over online coaching en amplitie met De PreventieCoach. Natuurlijk is privacy gegarandeerd en maken we afspraken over anonieme terugkoppeling.

Wie is De PreventieCoach
De PreventieCoach bestaat uit een team van medewerkers en een mooi netwerk van trainers, bedrijfstherapeuten en coaches. Wij zijn professionals in ergonomie, coaching, leefstijl, gedragsverandering en gezond werken. Wij gaan voor kwaliteit, investeren met plezier in mensen, delen graag onze kennis, energie, deskundigheid en enthousiasme.
De PreventieCoach heeft meer dan 30 jaar ervaring. Goede referenties hebben we volop!

Curatief
Naast preventief advies geven onze bedrijfstherapeuten ook advies bij reeds bestaande klachten zoals RSI, stress- en rugklachten.

Online-coaching en het e-werkplekadvies is de (arbo)oplossing in deze onzekere tijd met Corona-preventie. Wil je zelf al aan de slag en medewerkers informatie geven over gezond werken op de thuiswerkplek? Wij maakten de checklist thuiswerken gericht op Hetnieuwewerken

Belangstelling voor onze online diensten?
Wil je informatie over tarieven en op-maat mogelijkheden? Neem contact op via info@preventiecoach.nl of bel 0651089862

Optie nemen of aanmelden

Bel met Ingeloes Bense