Energiek de toekomst in, omgaan met veranderingen

Verandering, veerkracht, veiligheid, verantwoordelijkheid, vitaliteit, verbinding
Het energiek kunnen begeleiden van medewerkers bij ingrijpende gebeurtenissen vraagt om inzicht in het transitieproces, kennis van mensen en vaardigheden bij psychologische processen binnen de organisatie.

Deze in-company training, voor medewerkers en teams richt zich op het omgaan met veranderingen.
Als organisatie én als medewerker kan je niet meer om verandering heen. Flexibel zijn en vitaal blijven is de kunst.
Het omgaan met verandering, vernieuwing of innovatie heeft veel invloed op het functioneren, de samenwerking en het werkplezier van medewerkers.

Het emotionele proces bij ingrijpende veranderingen vraagt nogal wat van medewerkers en van de omgeving.
Deze training is voor collega’s en medewerkers die zich onveilig ervaren, die energie willen behouden, die moeten dealen met de verandering, het verlies en het vertrek van collega’s en de vertrouwde samenwerking.

Onderdelen en onderwerpen die aan bod komen zijn onder andere:

 • Hoe zorg je goed voor jezelf en voor anderen t.a.v. veranderings-bekwaamheid.
 • Ontdek het belang van omgaan met verlies, rouw en de stappen op de transitiecirkel
 • Leer meer over het rationele en emotionele proces bij ingrijpende verandering
 • Creëren van veiligheid, het vragen, ontvangen en bieden van de gewenste steun
 • Bewustwording van jouw automatische patronen en drijfveren
 • Aandacht voor gevoelens, behoeften en jouw persoonlijke reacties op veranderingen
 • Inzicht in helpende en niet-helpende denkstijlen, houding, overtuigingen, interne communicatie.
 • Vergroten van jouw invloed en locus of control
 • Voorkomen van slachtoffergedrag, drama-communicatie, schuldschuiven, oordelen, aannames enz.
 • Jouw persoonlijke stap van weerstand naar veerstand, emotiemanagement
 • Leer het model OplossingsKracht kennen en vergroot je mogelijkheden en je aanpassingsvermogen.
 • Ontdek wat binnen jouw cirkel van invloed ligt en waar je keuzevrijheid hebt in het omgaan met veranderingen.
 • Werk aan persoonlijke doelen om energie te behouden, zingeving en werkplezier te (her)ontdekken.

Overige informatie

 • Neem voor in-company tarieven contact op.
 • Wij werken bij voorkeur met groepen van maximaal 8 personen.
 • Afhankelijk van de vraag van de organisatie en de beoogde doelen wordt gezamenlijk de duur van de training bepaald.
 • Klik hier om je aan te melden of voor meer informatie.

Trainingen gericht op veerkracht, veranderkracht en oplossingskracht.
De PreventieCoach biedt professionele trainingen gericht op de vaardigheden die bijdragen aan veerkracht en sociale steun bij veranderingen op het werk.

Verandering is een onderdeel van het dagelijks leven. Steun is belangrijk.
Wij verzorgen trainingen voor:

– leidinggevenden, HRM, loopbaancoaches, preventiemedewerkers en andere adviseurs
– collega’s en medewerkers

Fijn je belangstelling. Gebruik dit formulier voor aanmelden, optie of een vraag.

Het doel van dit bericht is:

Ik wil me aanmeldenIk wil een optieAnders

Gegevens deelnemer

Opleiding | cursus | training | coaching:*

Factuuradres
Factuurgegevens: Naam en adres van de organisatie. Het mailadres voor de factuur. Ook extra informatie kan je hier aanvullen zoals contactpersoon, opdrachtnummer cq kostenplaats


Algemene Leveringsvoorwaarden en Privacyreglement downloaden

* Graag invullen.

Bel