Allesisgezondheid.nl

De PreventieCoach is verbonden aan het nationaal preventief programma “Alles is gezondheid”. Wij zijn van mening dat de gezondheid van de mensen in Nederland nog veel beter kan. Dat coachen op positieve gezondheid en zelfmanagement bijdraagt aan de veerkracht van mensen.

Wij willen de aandacht graag richten op people-power, de kracht van mensen zelf op zelfmanagement, zelfcoaching en zelfregie. Dit doen we met gebruik van ons coach- en communicatiemodel “OplossingsKracht voor de gewenste steun”.

Positieve gezondheid, zelfcoaching, zelfmanagement en het verbeteren van de gezondheid draagt bij aan een vitale maatschappij en een vitale economie.Wij erkennen dat we een belangrijke rol spelen bij de verbetering van gezondheidsgedrag van mensen. Wij onderschrijven dat een brede aanpak gericht op preventie hierbij essentieel is, waarbij de gezamenlijke inzet echt nodig is.

We besteden aandacht aan #make-the-move van www.allesisgezondheid.nl en o.a. daarmee maken we organisaties bewust van eigen kracht. In onze trainingen en coaching richten we ons op het bevorderen van de gezondheid van mensen en daarmee ook op het voorkomen van chronische ziekten, geven we een de onderwerpen positieve gezondheid, amplitie en preventie op het werk veel aandacht en hebben wij aandacht voor het vergroten van OplossingsKracht en emotionele intelligentie.

De PreventieCoach OplossingsKracht zet zich in om meer aandacht in organisaties te bereiken voor de aanpak van Machteld Huber en het concept Positieve Gezondheid. Met onze trainingen vergroten we in organisaties de eigen veerkracht van medewerkers en dragen het concept Positieve Gezondheid uit.

Het coach- en gedragsveranderingsmodel OplossingsKracht is een concreet hulpmiddel om proactief in gesprek te gaan met elkaar. Een aanpak gebaseerd op inzichten uit de positieve psychologie en motivational interviewing. Lees meer over het model OplossingsKracht

  • Wij dragen graag bij aan de bekendmaking van het project “Alles is Gezondheid” door de informatie toe te voegen aan de app preventiecoach arbo. De app preventiecoach arbo is een gratis app gericht op gezond, veilig en plezierig werken. Met als uitgangspunt dat iedereen zijn eigen preventiemedewerker kan zijn. De app is als good practice toegevoegd aan de samenwerkkoffer van het Europees agentschap. Inmiddels zijn er meer dan 4000 downloads en het aantal gebruikers neemt dagelijks toe.
  • De nieuwsbrief van AllesisGezondheid voegen wij toe aan de app preventiecoach arbo.Onze doelgroep: organisties en bedrijven, medewerkers, bestuur, leidinggevenden enz.
  • In onze trainingen in organisaties (preventie van fysieke en mentale overbelasting, communicatie en coaching) en in onze open opleidingen voor preventiemedewerkers, ergocoaches, leidinggevenden, etc. zullen wij aandacht vragen voor het verbeteren van gezondheid van mensen.
Bel met Ingeloes Bense