Model en methodiek OplossingsKracht

Energiegevende communicatie met OplossingsKracht voor de gewenste steun©
De PreventieCoach helpt organisaties bij het ontdekken van de eigen OplossingsKracht en biedt hierin de gewenste steun met training, coaching en opleiding.

Oprechte aandacht

Empathie is een bron van verbinding

OplossingsKracht-rounded-grootOplossingsKracht is de sleutel tot persoonlijk leiderschap
OplossingsKracht is een concreet hulpmiddel wat bijdraagt aan (zelf)inzicht, zelf(steun) , (zelf)management. Het toepassen van dit zelfsteun- en coachmodel geeft energie, vergroot initiatief en verbetert de sociale relaties. Inmiddels wordt het model met succes in diverse organisaties toegepast. 

Waarom is het coach- en communicatiemodel  ‘OplossingsKracht voor de gewenste steun’ ontwikkeld?
Het coach- en communicatiemodel ‘OplossingsKracht’ verbetert de dialoog en draagt bij aan werkplezier, welbevinden en stress-preventie!
“OplossingsKracht voor de gewenste steun” is een nieuw empathie- en communicatiemodel dat op eenvoudige en positieve wijze bijdraagt aan het verbeteren van de dialoog tussen medewerkers in organisaties.
Ingeloes Bense, directeur van De PreventieCoach en De eCoachAcademie heeft het verrassende model in 2013 ontwikkeld als basis voor training en zelf-coaching van teams en individuen in organisaties. Het model OplossingsKracht is o.a. gebaseerd op inzichten uit de positieve psychologie. 

Wat biedt het empathie-, coach- en communicatiemodel  OplossingsKracht van De PreventieCoach?
Productiviteit en werkplezier door aandachtig luisteren, steun vragen en bieden. Een goed gesprek waarin we elkaar begrijpen, respectvol en gelijkwaardig zijn, draagt bij aan verbinding. Hóe wij luisteren bepaalt mede hoe wij reageren op anderen en welke steun wij bieden aan anderen. We bieden elkaar in organisaties niet altijd de sociale steun die nodig is. We vragen niet wat voor steun de ander van ons wil ontvangen en we hebben zelf ook moeite van de ander de steun te vragen die wij zelf nodig hebben. Dat komt omdat we vaak zeer selectief naar elkaar luisteren. Het model OplossingsKracht is een hulpmiddel bij het herkennen van onze luister- en communicatievoorkeuren. Het maakt ons bewust van het effect van ons selectief luisteren en van onze voorkeurreacties in gesprekken. OplossingsKracht is een hulpmiddel om jezelf en anderen te coachen en als ondersteuning in gesprekken.

“OplossingsKracht draagt bij aan gezondheid en welzijn, stresspreventie”

Sociale steun
Het krijgen van de gewenste steun, je begrepen voelen, heeft positieve invloed op de gezondheid en het welzijn van mensen. Als we ons gehoord en begrepen voelen ontstaat verbinding en energie in de relatie. Voelen we ons niet begrepen dan ontstaat discussie, ruis, conflicten en weerstand. De verkeerde steun of geen steun ontvangen in het gesprek kan negatieve gevolgen hebben zoals stress en gezondheidsklachten.

Samen knelpunten oplossen.
Goed luisteren en ontdekken welke steun/reactie  je gesprekspartner wenst, leidt tot het adequaat oplossen van knelpunten en een prettige werksfeer. Medewerkers kunnen zich in vertrouwen uiten, omdat er niet geoordeeld wordt: er is geen goede of foute manier om te reageren, het model zet slechts aan tot het zoeken naar wat de gewénste manier is. Het gespreksmodel OplossingsKracht vergroot het gevoel van veiligheid, het biedt zelfvertrouwen en het vergroot het vermogen zelf problemen op te lossen. De uitdaging voor organisaties is het creëren van de de balans in veiligheid, vrijheid, verbondenheid en verantwoordelijkheid. OplossingsKracht draagt hier zeker aan bij.

“OplossingsKracht draagt bij aan innovatieve en creatieve medewerkers”

Succesvolle organisaties spelen actief in op veranderingen. Werkplezier en bevlogenheid leiden tot innovatieve en creatieve medewerkers die bijdragen aan het succes in organisaties. Creativiteit, innovatie, eigenaarschap ontstaat in een werkomgeving waar we ons veilig voelen, waar we gesteund worden wanneer fouten gemaakt worden, waar we elkaar kunnen aanspreken en we onze talenten kunnen inzetten.  Hiervoor is veiligheid en vertrouwen nodig in het gesprek en in de oplossingskracht van anderen. Het model OplossingsKracht richt zich op de manier waarop mensen met elkaar omgaan.[/su_spoiler]

“Ga in gesprek, in co-creatie over werkdruk en werkplezier.”

Uit het onderzoek van TNO Werkdruk blijkt het enorme belang van het bespreken van werkdruk en werkstress. Werkdruk is een situatie waarin er een disbalans is ontstaan tussen de eisen van het werk wat betreft de inhoud van het werk en de context van het werk en de mogelijkheden van de werknemer om het werk goed uit te voeren. De oorzaken hiervoor kunnen liggen bij de inhoud van het werk, de organisatie (context) van het werk en het individu.De dialoog gebaseerd op het model OplossingsKracht verkleint de kans dat werkdruk leidt tot werkstress. Sterker nog door de dialoog, door co-creatie ontdek je oplossingen die bijdragen aan werkplezier en energiebehoud, zelfs bij problemen die niet direct op te lossen zijn.
Samen weet je meer, ontdek waar de ander mee zit, ontdek wat de diagnose is  en stel samen een behandelplan op. Biedt je steun aan en vraag de ander wat de gewenste steun is. Welke steun is gewenst? Wil je mijn analytische steun: samen de zaak op een rijtje zetten? Wil je mijn empathische steun: gewoon even je verhaal kwijt? Wil je mijn creatieve steun: samen oplossingen en mogelijkheden ontdekken? Of wil je mijn praktische steun: wat kan ik voor je praktisch doen? Het model OplossingsKracht voor de gewenste steun blijkt effectief te zijn bij preventie van stress en daagt bij aan psychisch welbevinden.[/su_spoiler]

“Positieve Gezondheid, amplitie, zelfmanagement met gebruik van het model OplossingsKracht”

Ieder mens moet ook zichzelf goed kunnen steunen: bij knelpunten moet je goed kunnen nadenken, jezelf emotioneel steunen, doelen helder hebben, plannen maken en daadkracht laten zien. Zelfmanagement is het vermogen om zelf, evt met anderen, je knelpunten op te lossen. Met het model leer je jezelf de gewenste steun te bieden en wat nodig is aan anderen te vragen. Het zelfcoachmodel maakt dat je inzicht krijgt in eigen voorkeuren, je denkkracht, je veerkracht, je wilskracht, je veranderkracht en je daadkracht. OplossingsKracht is een bewezen succesvol zelfcoachmethode.

Positieve Gezondheid is het vermogen van mensen zich aan te passen en een eigen regie te voeren, in het licht van fysieke, emotionele en sociale uitdagingen van het leven.
Het model OplossingsKracht draagt bij aan veerkracht, vertrouwen en zelfmanagement van medewerkers. Empathische vaardigheden en emotionele intelligentie zijn belangrijk.[/su_spoiler]

Voor innovatie zijn empathische vaardigheden belangrijk.
Ontwikkeling van medewerkers draagt bij aan het psychisch welbevinden, veiligheid, werkplezier, betrokkenheid en de productiviteit. Het is voor iedereen belangrijk is om ontspannen te kunnen werken.

Innovatie is cruciaal voor Nederlandse organisaties en we hebben dus medewerkers nodig die hun talenten maximaal kunnen benutten. Wanneer we in organisaties elkaar wederzijds kunnen vertrouwen, goed kunnen communiceren en elkaar veiligheid aanbieden dan ontstaat ruimte voor creativiteit van werknemers. Inlevingsvermogen zorgt ervoor dat we meer begrip en inzicht hebben in wat de behoefte is van anderen, hoe zij denken, voelen en doen. Dat leidt tot betere prestaties en winst.

Inlevingsvermogen ontwikkelen met het model OplossingsKracht.
Het model gaat uit van het belang van inlevingsvermogen en emotionele vaardigheden. Verbondenheid, veiligheid en geborgenheid zijn belangrijke voorwaarden om onszelf te kunnen zijn en samen resultaten te bereiken(Goleman Emotionele intelligentie). Inlevingsvermogen draagt bij aan efficiënte samenwerking en communicatie.
Weerstand wordt veerstand wanneer we anderen beter begrijpen en niet gelijk oordelen. Het motiveren of inspireren van anderen kan alleen als je echt ontdekt wat anderen belangrijk vinden. OplossingsKracht is je kunnen verplaatsen in anderen, in emoties, behoeften en gedachten. Het model leert o.a. de positieve intentie van mensen te ontdekken in het gesprek. De communicatie tussen mensen bepaalt of we energiegevend resultaten behalen.

Ontwikkelcyclus ‘OplossingsKracht’ voor beter communiceren, coachen en inzicht krijgen in jezelf en anderen. Verbeter communicatie, leer coachen en knelpunten oplossen met Het model OplossingsKracht voor de gewenste steun. Organisaties die de kracht van oprechte aandacht en empathische vaardigheden willen ontwikkelen, zijn meer dan welkom.

Met het door ons ontwikkelde model “OplossingsKracht voor de gewenste steun” leer je professioneel:

 • empathische luistervaardigheden en communicatiepatronen herkennen bij jezelf en anderen
 • oprechte aandacht te richten op taak en verbinding
 • de dialoog aan te gaan vanuit de vier soorten steun| empathie
 • zelfinzicht en emotiemanagement
 • automatische patronen herkennen
 • 4-dimensionaal luisteren
 • het belang van het bieden en vragen van de gewenste steun
 • coachen en bijdragen aan zelfmanagement en gedragsverandering
 • knelpunten constructief oplossen in dialoog
 • op taak en relatie energiegevend te communiceren.
 • open, onderzoekend, doelgericht inspirerend in gesprek te gaan
 • resultaten te bereiken vanuit de win-win-win.

Wij vertellen je er graag meer over, Ingeloes Bense 

De PreventieCoach

Meld je aan of bel 0651089862
Bel