Veranderkracht

OplossingsKracht bij veranderingen op het werk
Er is veranderkracht nodig in organisaties voor behoud van energie en voor het succes van de organisatie!
Bij ingrijpende veranderingen is er o.a. verlies en rouw in de organisatie; werkprocessen veranderen, mensen vertrekken. De mensen zelf, de leidinggevenden, adviseurs en ook achterblijvers moeten met al die veranderingen kunnen omgaan en energie behouden.  Sterker nog… we hebben mensen nodig die in tijden van verandering de stress aankunnen en over denkkracht beschikken, energie geven, doelgericht zijn, durven te experimenteren, innovatief en daadkrachtig zijn. De PreventieCoach biedt professionele trainingen gericht op transitiekennis, attitude en vaardigheden die bijdragen aan veerkracht en sociale steun bij transities en veranderingen op het werk.


Onze insteek
Het model OplossingsKracht zorgt voor draagvlak en co-creatie. Onze insteek, het werken met het empathiemodel OplossingsKracht, zorgt ervoor dat de gewenste verandering een participatief proces wordt. Goed werkgeverschap en menselijkheid draagt bij aan de veerkracht van mensen en aan de vitalteit van de organisatie. Het is respectvol, zorgzaam en tevens slim om als organisatie het belang te onderkennen van begeleiding bij emotionele processen bij grote veranderingen op het werk. Transitiebegeleiding is stressverlagend, kostenbesparend, voorkomt energievretende weerstand en (mentaal) verzuim. Het is zorgzaam, energiegevend en zeer effectief om inzicht in het transitieproces, kennis van mensen en vaardigheden bij psychologische processen te hebben binnen de organisatie.

In de training maken we de stap van diagnose naar behandelplan. Met bewustwording en nieuw gedrag kunnen medewerkers genieten van hun eigen ontwikkeling en succes. De training heeft als effect dat we veel meer eigenaarschap kunnen nemen voor de eigen OplossingsKracht. We leren cursisten knelpunten te inventariseren, oplossingen te verzinnen en acties te koppelen aan het doel.

De transitietrainingen die wij verzorgen zijn gericht op: 

  • Leidinggevenden, HRM, loopbaancoaches, preventiemedewerkers en andere adviseurs
  • Collega’s en medewerkers die zich onveilig ervaren bij de veranderingen, die energie willen behouden, die moeten dealen met de verandering, het verlies en het vertrek van collega’s en de vertrouwde samenwerking.
  • Vergroot het creatief innovatieve vermogen in de organisatie en zet het om in daadkracht.

De PreventieCoach | De eCoachAcademie
De trainers van de PreventieCoach delen graag kennis, ervaring, deskundigheid en enthousiasme.
Belangrijk vinden wij: kwaliteit, verbinding, resultaten, authenticiteit, kennis, veiligheid, enthousiasme en actie. We genieten graag mee met “dat wat al goed gaat” en van het verbeteren van “dat wat nog mooier kan”. Afhankelijk van de vraag van de organisatie, het kennisniveau van de deelnemers en de beoogde doelen bepalen we samen de inhoud en de duur van de training cq. ontwikkelcyclus

Klik & mail je vraag!
Bel