Training Fit voor de Future

Het is prettig werken met medewerkers die fysiek en mentaal veerkrachtig zijn, die hun eigen drijfveren kennen en die kunnen kiezen voor een gezonde leefstijl. Tijdens de opleiding gaan we actief met elkaar aan de slag. Kenmerkend aan deze opleiding is het interactieve karakter.

Tijdens de opleiding Fit for the Future betrekken we medewerkers door hen knelpunten te laten signaleren en hen te stimuleren om samen met collega’s oplossingen te bedenken. Hierdoor ontstaat, naast kennisoverdracht, een blijvend effect op eigenaarschap. Een training die o.a. boeiend is doordat de medewerker zich bewust wordt van het belang om verantwoordelijkheid te nemen voor fysieke en mentale knelpunten, deze te bespreken en op te lossen.

Onderwerpen

Tijdens deze interactieve training doen medewerkers basiskennis op rondom het ontstaan van mentale en fysieke (over)belasting. Zij worden actief betrokken in deze training. Zij maken kennis met hun eigen OplossingsKracht. Met de cursisten samen wordt onderzocht hoe we als afdeling samen klachten kunnen voorkomen, wat de gewenste steun is, hoe we ons gedrag zo kunnen veranderen dat er ook echt gezond en plezierig gewerkt kan worden.

 • Gezond werken is o.a. afhankelijk van gedrag en houding (oorzaken/risicofactoren)
 • Preventie van fysieke klachten zoals RSI en rugklachten:
  • het voorkomen van risicovolle belasting en grip krijgen op ergonomische knelpunten
  • de invloed van de 5-W’s: Werkplek, Werkwijze, Werkdruk, Werktijden en Werktaken
 • Vitaliteit en preventie van mentale klachten zoals stress en burn-out:
  • Het belang van herstelmomenten, reageren op early stress signalen
  • Gedragsverandering en bewustwording, eigenaarschap voor vitaliteit
  • Verantwoording voor vroegsignalering en vitaal bewustzijn
 • Aandacht voor fysieke en mentale veerkracht
 • Het werken vanuit je eigen OplossingsKracht

Resultaat naar aanleiding van de training Fit for the Future:

 • Meer zelfinzicht in persoonlijke oorzaken van werkdruk en fysieke overbelasting
 • Bewustwording van lichaamssignalen fysieke en mentale overbelasting  [werkdruk- en werkpleziersignalen]
 • Tips om gezond te kunnen werken en je werkplek gunstig in te richten
 • Tips om je werkdruk te veranderen en bewustwording van eigenaarschap
 • OplossingsKracht en de mogelijkheden van het vragen van de gewenste steun
 • Inzicht in  jouw werkplezierbronnen, je zgn energiegevers zowel fysiek, emotioneel als mentaal

De training Training “Fit voor de Future” kan bestaan uit:

 • Eén bijeenkomst van twee tot drie uur (voorkeur ivm praktische toepasbaarheid 8- 10 personen).
 • Twee bijeenkomsten van 1,5- 3 uur , dit is afhankelijk van uw arbodoelstellingen.
 • Individuele rondgang waarin met medewerkers de eigen werkomgeving verbeterd wordt. Waarin ontdekt wordt wat de medewerker in gedrag nog zou kunnen aanpassen om gezond te kunnen werken. Bijv: het nemen van herstelmomenten, omgaan met werkdruk, werkplanning, werkgedrag, werkhouding.
Call Now ButtonBel Direct