Training Veerkracht & Transitie | steun uit de organisatie

Trainingen gericht op veerkracht, veranderkracht en oplossingskracht.
De PreventieCoach biedt professionele trainingen gericht op transitiekennis, attitude en vaardigheden die bijdragen aan veerkracht en sociale steun bij transities en veranderingen op het werk.

Verandering is een onderdeel van het dagelijks leven. Steun is belangrijk. 
Flexibel zijn en vitaal blijven is de kunst. Het kunnen omgaan met verandering, vernieuwing of innovatie heeft grote invloed op de effectiviteit in het werk, het functioneren, samenwerking en het werkplezier van medewerkers.

Transitietrainingen voor 
leidinggevenden, HRM, loopbaancoaches, preventiemedewerkers en andere adviseurs
collega’s en medewerkers die zich onveilig ervaren bij de veranderingen, die energie willen behouden, die moeten dealen met de verandering, het verlies en het vertrek van collega’s en de vertrouwde samenwerking.

Verandering, veerkracht, veiligheid, verantwoordelijkheid, vitaliteit, verbinding
Het energiek kunnen begeleiden van medewerkers bij ingrijpende gebeurtenissen vraagt om inzicht in het transitieproces, kennis van mensen en vaardigheden bij psychologische processen te hebben binnen de organisatie.

Training Veerkracht & Transitie | Effectieve en affectieve vaardigheden met OplossingsKracht©
voor leidinggevenden, teammanagers, HRM, loopbaancoaches, preventiemedewerkers, adviseurs en anderen.

Met de ontwikkeling van jouw “OplossingsKracht, effectieve en affectieve vaardigheden” creëren we een[werk]omgeving waar het veilig is, waar medewerkers zich gehoord en gesteund voelen ook bij ingrijpende veranderingen.
Je ontdekt in deze transitietraining hoe je medewerkers de gewenste steun kan bieden bij het innerlijke proces wat men doormaakt bij (ingrijpende) veranderingen op het werk.
Je ontdekt welke betekenis er wordt gegeven aan de werkelijkheid. Welke steun gewenst is.
Je wordt je bewust van het belang van goed gehoord, begrepen en gesteund ervaren.
Je leert hoe je bij kan dragen aan de vitaliteit in de organisatie. Hoe je op taak en op relatie empathisch kan zijn en tegelijkertijd effectief resultaatgericht.
Hoe je kan bekrachtigen, motiveren, inspireren, coachen, steunen, aanmoedigen en bij kan dragen aan een gezond transitieproces.
Je vergroot je eigen oplossingskracht, veerkracht en veranderkracht en die van anderen. Je draagt effectief bij aan duurzame inzetbaarheid van medewerkers.

Het empathie- en coachmodel OplossingsKracht voor de gewenste steun
Met behulp van het empathie- en coachmodel “OplossingsKracht” leer je stapsgewijs medewerkers te coachen en te begeleiden. Je biedt ze de gewenste steun en je leert ze hoe ze zichzelf kunnen steunen, zichzelf kunnen ontwikkelen, de verantwoordelijkheid kunnen nemen voor het transitieproces.

 OplossingsKracht-animatie-basis-300

Attitude, Vaardigheden en Kennis bij transities en veranderingen.
Na de training kan je anderen professioneel ondersteunen bij het proces van loslaten en verbinden, bij zowel het nemen van afscheid van het “oude vertrouwde” alswel bij het maken van de stap naar de nieuwe toekomst. Je leert tactisch communiceren en empathisch navigeren. Ons gewenste resultaat van de training is een cursist die:

  • kennis heeft van de fases in de transitiecirkel en het belang van het bieden van de gewenste steun
  • werkt vanuit vertrouwen en betrokkenheid, die geloofwaardig is, assertief is en durf toont.
  • herkent wat hij ziet, signalen oppakt en bespreekt zowel op inhoud als op beleving.
  • begrip toont voor de diversiteit van mensen, die zonder oordelen anderen in hun kracht kan zetten en die stuurt op een volwassen relatie zonder te willen redden.
  • ontdekkend is, zelfinzicht wil ontwikken, bewust is van persoonlijke voorkeuren in het bieden van soorten steun
  • bereid is om competenties te ontwikkelen die behoren bij het bieden van analytisch, emotionele, creatieve en praktische steun.
  • het effect van zijn handelen checkt en analyseert zowel op inhoud, proces als op gevoel, boven en onder de oppervlakte.
  • resultaatgericht stuurt op eigenaarschap en smartie afspraken borgt.
  • het EQ ontwikkeld heeft en daarmee mensen om zich heen in de organisatie kan steunen.

Online coaching voor cursisten bij het omgaan met transities
Na 1 dag heb je al veel geleerd, maar of je je dan al bekwaam ervaart is de vraag. Niet elke organisatie is in de gelegheid om meerdaagse trainingen aan hun mensen aan te kunnen bieden. Dan is online coaching een prachtige aanvulling. Online coachen biedt de mogelijkheid om relevante knelpunten met een expert op afstand te bespreken. Om zo samen tot een gedegen aanpak te komen bij ingewikkelde werksituaties. Wij vertellen je graag over de e-coachingsmogelijkheden.

Welkom
Je bent meer dan welkom wanneer je de bereidheid hebt om je te ontwikkelen, je open te stellen, je zelfinzicht te vergroten en professionele vaardigheden te oefenen. Wat ons inziens bijdraagt aan ontwikkeling is: – optimisme, – leergierigheid, -een open blik naar de wereld, – een interne locus of control, geloof in eigen kunnen en het lef om te experimenteren.

Veilige leer-omgeving
We creëren een veilige omgeving met elkaar, waarin we actief aan de slag gaan. Je raakt in gesprek met elkaar over werkgerelateerde onderwerpen. Zo leer je èn over jezelf èn over  de ander. We maken in onze trainingen frequent de stap van denken naar ervaren. Praktische werkgerelateerde oefeningen worden afgewisseld met de theorie. Eigen knelpunten, dicht op de professionele huid kunnen als casus meegenomen worden in de training.  Bewustwording, zelf ervaren, feedforward krijgen en ontvangen daar draaien deze intensieve en mooie dagen om. Een verrassende training en wie weet een (her)ontdekking. Zinvol, speels en zeer zeker met professionele diepgang.

Kernwoorden
Transitie, bewustwording, zelfreflectie, denkstijlen, drijfveren, professionele gespreksvaardigheden, energiegevend coachen, oplossingskracht, EQ, resultaatgericht, empathische vaardigheden, teamproces, eigenaarschap, communicatie, denkvoorkeuren, samenwerken, veiligheid, openheid, strategisch leiderschap, duurzame arbeidsomstandigheden, rouw en verandering, hetnieuwewerken, vitaliteit, fit voor de future. 

Duur transitietraining
Afhankelijk van de vraag van de organisatie, het kennisniveau van de deelnemers en de beoogde doelen bepalen we samen de inhoud en de duur van de training cq ontwikkelcyclus.

Meer weten?
Wij sparren en delen graag. Mail info@preventiecoach.nl of bel 0651089862.

Tarief 
Voor tarief incompany neem contact op.

Aanmelden

  • In de tekst wordt voor het gemak “ hij” gebruikt, vanzelfsprekend wordt ook “zij” bedoeld.
Bel