Teams communiceren met OplossingsKracht

Samenwerken en energiegevend communiceren met OplossingsKracht.

Teamontwikkeling FeedForward met OplossingsKracht.
Vergroot de OplossingsKracht in je team. Herontdek met je collega’s op een positieve wijze het energiegevend communiceren, versterk elkaar, werk lekker samen.

In de ontwikkelcyclus Feedforward met OplossingsKracht leren teams energiegevend communiceren en empathisch navigeren in gesprekken. Met elkaar maak je de stap van feedback naar feedforward. Deze ontwikkelcyclus geeft een boost aan je professionele en persoonlijke ontwikkeling.

Vergroot de OplossingsKracht ook in jouw organisatie!
Je maakt kennis met het coach- en communicatiemodel  "OplossingsKracht voor de gewenste steun". Met dit instrument leer je actief, oplossingsgericht en efficiënt  samenwerken. Ontdek hoe je de gewenste steun/reactie kan vragen, geven, ontvangen of afslaan. Met goed communiceren bereik je dat je razendsnel toekomstgericht en zorgvuldig knelpunten samen kan oplossen.

Wat is OplossingsKracht?
Elk mens beschikt over OplossingsKracht, het geheel van denkkracht, levenskracht, wilskracht, veranderkracht en daadkracht. Met dit inspirerende coach- empathie- en gespreksmodel leer je begrijpend luisteren, word je regisseur in gesprekken, ben je constructief kritisch, inlevend, maak je keuzes vanuit de win-win-win, bied of vraag je steun, ben je innovatief en oplossingsgericht en zet je woorden om in daden.

Met OplossingsKracht maken teams de stap naar verbindende doelgerichte communicatie, het delen van kennis, innoveren en het behalen van resultaten.

Met deze training leer je elkaar anders kennen en ontdek je hoe je gebruik kan maken van ieders kwaliteiten. Een veilige dialoog draagt bij aan efficiency, kwaliteit, werkplezier en vitaliteit. Minder stress, minder ruis en meer eigenaarschap.

Meld je aan

FeedForward met OplossingsKracht.
Een amplitietraining  voor persoonlijke en professionele ontwikkeling.

  • Je leert werken met ons empathie- en communicatiemodel OplossingsKracht.
  • Je ontdekt hoe je de stap kan maken van feedback naar feedforward.
  • Je leert assertief knelpunten oplossen en elkaar effectief en verbindend te steunen.
  • Je herkent denkstijlen, drijfveren en communicatie-voorkeuren van jezelf en anderen.
  • Je stapt sneller van weerstand naar veerstand.
  • Je leert de slingers op te hangen, draagvlak creëren en doelgericht oplossingen te creëren.
  • Je leert sturen op resultaat met respect voor overeenkomsten en verschillen.
  • Je ontspant ook bij het horen van klachten doordat je verwijten weet om te zetten naar belangen en behoeften, de angel in conflict(en) te (h)erkennen.
  • Het model Positieve Gezondheid gebruiken we als tool voor inzicht in jezelf en anderen.

Wat vraagt ontwikkeling van jou?
Je bent welkom wanneer je de bereidheid hebt om je te ontwikkelen, je open te stellen, je zelfinzicht te vergroten en professionele vaardigheden te oefenen. Wat bijdraagt aan ontwikkeling is: optimisme, leergierigheid, een open blik naar de wereld, een interne locus of control, geloof in eigen kunnen en het lef om te experimenteren. In de ontwikkelcyclus maak je, met het team, de stap van bewustwording naar gedragsverandering. Samen zorgen we voor een veilige leeromgeving.

Algemeen
Deze ontwikkelcyclus is speciaal ontwikkeld voor teams die de stap willen zetten naar volwassenheid. De ontwikkelcyclus is op maat. De duur kan zijn 0,5  tot 6 dagen. De locatie is in Harderwijk. Tijden 10.00 - 16.00 uur.  Groepsgrootte: 6-8 deelnemers. Deze groepsgrootte draagt bij aan veiligheid van de groep en het tempo van ontwikkeling. Welkom op de inspirerende locatie van De PreventieCoach 

Borging en coaching
Succesvolle samenwerking kan alleen als er vertrouwen en veiligheid is, we elkaar gunnen om te oefenen met nieuw gedrag. 
Om duurzaam te veranderen zal het team aan de slag moeten in de praktijk, het model OplossingsKracht gaan gebruiken in het werkoverleg.  Net zolang oefenen totdat dit nieuwe gedrag eigen wordt. Wij ondersteunen teams graag met een plan voor borging en deskundige (online) begeleiding.  Wil je even sparren? Neem contact op.

Meld je aan

Call Now Button