Opleidingen Communicatie

Wat is Oplossingskracht?

“OplossingsKracht voor de gewenste steun” is een nieuw empathie-, coach- en communicatiemodel dat op eenvoudige en positieve wijze bijdraagt aan het verbeteren van de dialoog tussen medewerkers in organisaties

Het model OplossingsKracht is gebaseerd op inzichten uit de positieve psychologie en draagt bij aan het bieden en vragen van sociale steun. OplossingsKracht is een concreet hulpmiddel om proactief in gesprek te gaan met elkaar.

Ingeloes Bense ontwikkelde dit unieke gedragsmodel gebaseerd op haar jarenlange zoektocht naar de ingrediënten van bewustwording en gedragsverandering. Zij zocht naar een instrument wat bij kan dragen aan verbinding en communicatie.

Inmiddels wordt dit empathie- en coachmodel met succes in diverse organisaties toegepast. De Ontwikkelcyclus OplossingsKracht gebaseerd op dit model is genomineerd door het ministerie van SZW als bewezen effectief bij stresspreventie en draagt bij aan psychisch welbevinden.

Voor wie is het model Oplossingskracht?

Het model is de basis voor training en zelf-coaching van teams in organisaties, maar ook van individuen. Het model maakt zelfmanagement eenvoudig en inzichtelijk.

De voordelen van het model OplossingsKracht

geeft energie, vergroot initiatief en verbetert de sociale relaties op het werk.

De 4 dimensies van het model OplossingsKracht

OplossingsKracht-animatie-basis-300Analytische steun Het onderzoek naar de feiten, gegevens, risico’s, bedreigingen, verantwoordelijkheden, het in kaart brengen en overzicht bieden. Zowel taak- als mensgerichte analyse. Betekenis ontdekken.

Emotionele steun Het open en onderzoekend luisteren met echte aandacht voor de ander. Aandacht voor de emoties, het hart luchten, stilstaan bij gevoelens, troost. Ruimte zonder oordeel, begrip, erkenning, waardering. Het waarderen en vieren van dat wat goed gaat, bekrachtigen, empowerment.

Creatieve / innovatieve steun Het kiezen van het gewenste doel.Behoefte en belangen verhelderen. De win – win – win uitwerken.Het maken van een energiegevend plan. Brainstormen over oplossingen en mogelijkheden.

Praktische steun Resultaatgerichte daadkracht, tempo, zorgen voor de benodigde acties, maken van afspraken. Steun in de praktijk, sociale kaart, doen wat nodig is, handen uit de mouwen. Het borgen van deze afspraken. Vergroten van de succeskans, kleine stapjes.

Aan de slag?
Vergroot je emotionele intelligentie, leer je verplaatsen en energiek te communiceren. Verbeter de communicatie, leer coachen en knelpunten oplossen met Het model OplossingsKracht voor de gewenste steun.

De PreventieCoach draagt bij in organisaties met het ontdekken van de eigen OplossingsKracht en biedt hierin graag de gewenste steun met training, coaching en opleiding.

Interesse? Vragen? Bel ons op: 06 51 08 98 62, of mail naar .

Call Now Button