Positieve Gezondheid

We leren je graag energiegevend coachen op Positieve Gezondheid met het gespreksmodel OplossingsKracht.
Je bent welkom bij onze 2-daagse coachen op Positieve Gezondheid.  

Positieve gezondheid: ‘focus op de kracht en eigen regie van mensen’

Met het scoringsinstrument Positieve gezondheid kijkt elk mens breder naar het eigen welzijn en gezondheid. Zo ontstaat een ‘gezondheidsoppervlak, een analytisch overzicht’.  Zeer inzichtelijk en een mooi startpunt voor het bieden en vragen van de gewenste steun. De eerste stap naar de eigen cirkel van invloed en naar werkelijke gedragsverandering.

Het model OplossingsKracht, vier fasen in het gesprek

Het gespreks- en coachmodel OplossingsKracht biedt een deskundig, betrouwbaar stappenplan wat professioneel, door een luisterend oor en bekrachtiging, aanzet tot bewustwording en het nemen van verantwoordelijkheid en de gewenste gedragsverandering. Het doel is vanuit oprechte aandacht, positief en oplossingsgericht vanuit de diverse soorten steun te komen tot denkkracht, veerkracht, wilskracht, creatiekracht en daadkracht.

Wil je steun? Zo ja, wat is de gewenste steun?

  • Analytische steun: de feiten op een rijtje.
  • Emotionele steun: vertel je verhaal.
  • Creatieve steun: ontdekken van mogelijkheden.
  • Praktisch steun: resultaatgerichte acties.

Sociale steun en een sociaal veilige omgeving is voor ieder mens een basisvoorwaarde om zich te kunnen ontwikkelen.
Het empathiemodel OplossingsKracht gaat over het vragen, ontvangen en bieden van sociale steun en het oplossen van knelpunten.  Met coachen vanuit OplossingsKracht ontstaat een veilige dialoog waarin we elkaar zonder oordelen de gewenste steun kunnen bieden en vragen.

We leren je graag pro-actief coachen op gezondheid, veiligheid en welzijn in 4 stappen.

Analytische steun. Doorvragen op de feiten.
De medewerker stelt kort en krachtig zijn eigen “diagnose” door de eigen situatie te beoordelen. Met het overzicht in het spinnenwebmodel vragen we de medewerker naar de feiten en zijn betekenis.
Voorbeeldvragen: Hoe scoor jij op de 6 assen? Wat betekent het voor jou?

Emotionele steun. Doorvragen op de emoties en de gevolgen.
De kunst is om in de dialoog veilig, open en onderzoekend te zijn. We staan stil bij de gevolgen en bij gevoelens.
Voorbeeldvragen: Hoe is het voor jou om te zien hoe je scoort op de 6 dimensies? Hoe tevreden ben je met de uitkomst?

Creatieve steun. Doorvragen op de doelen en de mogelijkheden.
We maken van de stap van het heden, de zelfdiagnose, naar de toekomst. Met de aandacht op de ander, deze heeft de hoofdrol en kan zichzelf creatieve steun bieden. Al vragend krijgen we helder wat het gewenste doel is. We zetten de ander aan tot verzinnen en brainstormen over oplossingen en mogelijkheden.
Voorbeeldvragen: Wat wil je anders?Wat is je behoefte, je doel? Hoe zou je je gezondheid, veiligheid en welzijn kùnnen verbeteren? Wat is verder nodig om duurzaam inzetbaar te zijn? Op een schaal van 0 – 10 hoe belangrijk zijn je doelen?

Praktische steun. Doorvragen op de acties en nieuw gedrag.
In stap 4, praktische steun, maken we een keuze uit de vele ideeën en maken we ze concreet. De acties die nodig zijn, spreken we ‘smartie’ af. Gedragsverandering wordt bereikt door het maken van kleine stapjes en veel (zelf)bekrachtiging.
Voorbeeldvragen: Wat is nodig voor de echte actie? Op een schaal van 0 – 10 hoeveel vertrouwen heb je in jezelf, dat je werkelijk actief met je doelen aan de slag gaat? Welke steun heb je verder nog nodig om gezond, veilig en plezierig te kunnen werken?

Meer weten over onze coachopleidingen en amplitie-trainingen? Neem contact op!

 

Bel