Online training energiek thuiswerken met OplossingsKracht tijdens Corona

De PreventieCoach biedt online trainingen en online coaching aan gericht op fysiek welbevinden en Positieve Gezondheid.

Juist bij het op afstand (thuis)werken is het belangrijk dat medewerkers de regie kunnen nemen. Wij dragen graag bij aan bewustwording van vitaal gedrag. We bieden zowel trainingen aan gericht op fysiek welbevinden, of op mentaal welbevinden of een mix van deze twee onderwerpen. Dus trainingen op maat zijn mogelijk.

Voorkom mentale en fysieke corona-moeheid en klachten bij medewerkers
We gaan interactief aan de slag met alle aspecten om emotioneel, fysiek en mentaal fit te blijven. Met trainingen van De PreventieCoach worden medewerkers bewust gemaakt van eigenaarschap voor corona- en arbo-proof gezond thuiswerken.
Het is fijn voor medewerkers om zich gesteund te voelen door de organisatie.  Maar hoe steunen medewerkers zichzelf, zorgen ze goed voor zichzelf? Lukt dat?

Met deze online training wordt aandacht besteed aan het gezond en vitaal thuiswerken.
Een training die o.a. boeiend is doordat de medewerker zich bewust wordt van het belang om verantwoordelijkheid te nemen voor fysieke en mentale knelpunten, deze te bespreken en op te lossen. Tijdens de training gaan we interactief met elkaar aan de slag. We betrekken medewerkers door hen knelpunten te laten signaleren en hen te stimuleren om samen met collega’s oplossingen te bedenken. Hierdoor ontstaat, naast kennisoverdracht, een blijvend effect op eigenaarschap.

 • Preventie van fysieke klachten zoals RSI en rugklachten:
  • het voorkomen van risicovolle belasting en grip krijgen op ergonomische knelpunten op de (thuis)werkplek
  • de invloed van de 5-W’s: Werkplek, Werkwijze, Werkdruk, Werktijden en Werktaken
 • Vitaliteit en preventie van mentale klachten zoals stress en burn-out:
  • Het belang van herstelmomenten, reageren op early stresssignalen
  • Bewustwording en eigenaarschap voor vitaal gedrag
  • Verantwoording voor vroegsignalering
  • Aandacht voor fysieke en mentale veerkracht
  • Vergroten van de eigen OplossingsKracht

Resultaat van de Online training energiek thuiswerken met OplossingsKracht:

 • Meer zelfinzicht in persoonlijke oorzaken van werkdruk en fysieke overbelasting
 • Bewustwording van lichaamssignalen fysieke en mentale overbelasting  [werkdruk- en werkpleziersignalen]
 • Tips om gezond te kunnen werken en je werkplek gunstig in te richten
 • Tips om je werkdruk te veranderen en bewustwording van eigenaarschap
 • OplossingsKracht en de mogelijkheden van het vragen van de gewenste steun
 • Inzicht in  jouw werkplezierbronnen, je zgn energiegevers zowel fysiek, emotioneel als mentaal

De Online training fit en vitaal thuiswerken met OplossingsKracht kan bestaan uit:

 • Eén of twee bijeenkomsten van twee uur. 
 • Individuele online coaching voor medewerkers met klachten
 • Een preventieve online fysieke rondgang waarin met medewerkers de eigen (thuis)werkomgeving besproken wordt. Waarin ontdekt wordt wat de medewerker in gedrag en qua ergonomie nog zou kunnen aanpassen om gezond te kunnen werken. Bijv: het nemen van herstelmomenten, omgaan met werkdruk, werkplanning, werkgedrag, werkhouding.
Bel met Ingeloes Bense