Online training fit en vitaal thuiswerken met OplossingsKracht tijdens Corona

Medewerkers werken sinds Corona veel meer thuis. Het is belangrijk dat medewerkers die thuiswerken ook echt de regie nemen voor vitaal gedrag en hun Positieve Gezondheid!

Elke organisatie wil dat medewerkers fysiek en mentaal veerkrachtig zijn, die werken aan hun Positieve Gezondheid en kiezen voor een gezonde leefstijl.

Maak medewerkers bewust van eigenaarschap voor corona- en arboproof gezond thuiswerken. Werkgevers steun medewerkers en leer ze hoe ze zichzelf goed kunnen steunen en kunnen werken aan hun Positieve Gezondheid en hun fysieke en mentale flexibiliteit.

De PreventieCoach biedt online trainingen en online coaching aan. In onze trainingen gaan we met max 8 mensen interactief aan de slag met wat men kan doen om emotioneel, fysiek en mentaal vitaal te blijven juist bij het thuiswerken in coronatijd.

Wij verzorgen met plezier voor medewerkers een online training eventueel gevolgd door online coaching (coronacoaching). Ook bieden wij een training aan voor leidinggevenden hoe zij hun medewerkers ook online de juiste steun kunnen bieden.

Voorkom mentale en fysieke corona-moeheid en klachten bij medewerkers Met deze online training wordt aandacht besteed aan het gezond en vitaal thuiswerken.

Een training die o.a. boeiend is doordat de medewerker zich bewust wordt van het belang om verantwoordelijkheid te nemen voor fysieke en mentale knelpunten, deze te bespreken en op te lossen. Tijdens de training gaan we interactief met elkaar aan de slag. We betrekken medewerkers door hen knelpunten te laten signaleren en hen te stimuleren om samen met collega’s oplossingen te bedenken. Hierdoor ontstaat, naast kennisoverdracht, een blijvend effect op eigenaarschap.

Onderwerpen
Tijdens deze interactieve training doen medewerkers basiskennis op rondom het ontstaan van mentale en fysieke (over)belasting. Zij worden actief betrokken in deze training. Zij maken kennis met hun eigen OplossingsKracht. Met de cursisten samen wordt onderzocht hoe we als afdeling samen klachten kunnen voorkomen, wat de gewenste steun is, hoe we ons gedrag zo kunnen veranderen dat er ook echt gezond en plezierig gewerkt kan worden.

 • Preventie van fysieke klachten zoals RSI en rugklachten:
  • het voorkomen van risicovolle belasting en grip krijgen op ergonomische knelpunten op de (thuis)werkplek
  • de invloed van de 5-W’s: Werkplek, Werkwijze, Werkdruk, Werktijden en Werktaken
 • Vitaliteit en preventie van mentale klachten zoals stress en burn-out:
  • Het belang van herstelmomenten, reageren op early stresssignalen
  • Bewustwording en eigenaarschap voor vitaal gedrag
  • Verantwoording voor vroegsignalering
  • Aandacht voor fysieke en mentale veerkracht
  • Vergroten van de eigen OplossingsKracht

Resultaat van de Online training fit en vitaal thuiswerken met OplossingsKracht:

 • Meer zelfinzicht in persoonlijke oorzaken van werkdruk en fysieke overbelasting
 • Bewustwording van lichaamssignalen fysieke en mentale overbelasting  [werkdruk- en werkpleziersignalen]
 • Tips om gezond te kunnen werken en je werkplek gunstig in te richten
 • Tips om je werkdruk te veranderen en bewustwording van eigenaarschap
 • OplossingsKracht en de mogelijkheden van het vragen van de gewenste steun
 • Inzicht in  jouw werkplezierbronnen, je zgn energiegevers zowel fysiek, emotioneel als mentaal

De Online training fit en vitaal thuiswerken met OplossingsKracht kan bestaan uit:

 • Eén bijeenkomst van twee tot drie uur (voorkeur ivm praktische toepasbaarheid 8- 10 personen).
 • Twee bijeenkomsten van 1,5- 3 uur , dit is afhankelijk van de arbodoelstellingen.
 • Individuele online coaching of een fysieke rondgang waarin met medewerkers de eigen (thuis)werkomgeving verbeterd wordt. Waarin ontdekt wordt wat de medewerker in gedrag en qua ergonomie nog zou kunnen aanpassen om gezond te kunnen werken. Bijv: het nemen van herstelmomenten, omgaan met werkdruk, werkplanning, werkgedrag, werkhouding.
Call Now ButtonBel Direct