Empathie met OplossingsKracht

Elk mens beschikt over eigen voorkeuren en luistert onbewust vanuit zijn eigen voorkeur.

Met het model OplossingsKracht word je bewust van het belang van perspectief wisselen.
Elk mens heeft het vermogen te denken, te voelen, heeft behoeften, kan plannen maken en doen.
Daarmee mag je er vanuit gaan dat ieder mens het vermogen heeft om een analytische, emotionele, creatieve en praktische steun bieden. Dat wil zeggen te reageren vanuit een ander perspectief.
Daar maakt het model OplossingsKracht je bewust van. Met dit empathie- en coachmodel leer je begrijpend luisteren, leer je vragen stellen zodat je regisseur kan zijn in gesprekken.

Empathie betekent dat je kan schakelen tussen verschillende perspectieve en kan luisteren vanuit 4 soorten steun!
De kunst is om zowel een analytische, emotionele, innovatieve en praktische steun te bieden. Met een open onderzoekende houding bereik je dat je in de dialoog samen knelpunten kan oplossen.
– het uitspreken: feiten, gevoelens, behoeften, gedrag
– het bespreken: dialoog, open, zonder oordelen
– het aanspreken: onderzoekend en respectvol
– het afspreken: borging, helder en smartie afspraken

Analytische steun
Wat zegt iemand echt, welke behoefte kan je horen in het verhaal. Worden er feiten genoemd of een betekenis aan de feiten? Waar gaat de aandacht naar toe in het gesprek; naar wat niet klopt, naar het verschil, wat ontbreekt? De kunst is om analytisch helder de feiten te benoemen, structuur te bieden, zekerheid en kwaliteit te borgen.

Emotionele steun
Leef je je in? Heb je je echt verplaatst in de ander? Besteed aandacht aan de emoties, sta stil bij gevoelens. De kunst is om in het gesprek ruimte te bieden zonder oordeel. Het gesprek te voeren vanuit begrip, erkenning, waardering. Emotionele steun is ook het waarderen en vieren van dat wat goed gaat, bekrachtigen en empowerment.

Creatieve / innovatieve steun
Wat is het verlangen? Waar kijken we naar uit? Heb visie, kies positieve doelen en wees toekomstgericht.  Ontdek in het gesprek de behoeften en belangen  en verhelder die. Een energiegevend plan  betekent dat je brainstormt over oplossingen en mogelijkheden. Energie behoud je wanneer samen oplossingen onderzoekt. Zo creëer je draagvlak en verbinding.

Praktische steun
Wat gaan we doen om het resultaat te bereiken. Welke acties zijn gewenst? Aandacht voor resultaatgerichte daadkracht, tempo, zorgen voor de benodigde acties en het maken en borgen van afspraken.

De PreventieCoach, Ingeloes Bense, ontwikkelde dit krachtig gespreksinstrument. Meer informatie: https://www.oplossingskracht.nl/

Met het model OplossingsKracht leer je meer over:

  • empathie en emotionele intelligentie
  • begrijpend luisteren
  • verbinden vragen stellen
  • de gewenste steun bieden
  • tactisch communiceren
  • empowerment
  • adviesvaardigheden
  • coachen op positieve gezondheid

 

Meld je aan of bel 0651089862
Call Now Button